ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำฉนวนกันความร้อนรายใหญ่ของประเทศ มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างและผู้ประกอบการห้องเย็น ด้วยเทคโนโลยี ผลิต ออกแบบ และติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนครบวงจร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด มีความก้าวหน้า และเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมทั้งสินค้ามาตรฐานสากลระดับโลก เป็นบริษัทแรกและเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ทุ่มลงทุนเครื่องจักรจากเยอรมนี ผลิตแผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech Index มากกว่า 350 กันไฟ ไร้ควัน และแผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ที่ผ่านการรับรองของสถาบัน “FM Approvals” รับรองแผ่นฉนวนกันไฟชนิดไม่ติดไฟ

ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังขยายงาน เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถ และต้องการความก้าวหน้า เพื่อเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างมั่นคง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้จัดการแผนก R&D

บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

วิศวกรประเมินราคา

บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

วิศวกรประเมินราคา

บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ 2. ควบคุม กำกับ ระบบงานจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?