รายชื่อลูกค้ากลุ่มคลังสินค้า

อาหารสด สะอาด รสชาติอร่อย ได้คุณค่าสารอาหารครบครัน สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึง
เก็บรักษาที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech อยู่คู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาโดยตลอด

Big-C
Polyplex
เคอรี่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
จีเอซี โทรีเซน โลจิสติคส์
พี-มาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
WISHCO WHOLESALE

รายชื่อลูกค้ากลุ่มคลังสินค้า

อาหารสด สะอาด รสชาติอร่อย ได้คุณค่าสารอาหารครบครัน สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการผลิต การควบคุมอุณหภูมิและความสะอาดถูกสุขลักษณะ รวมถึงเก็บรักษาที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ของ Wall Tech อยู่คู่กับลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมาโดยตลอด

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?