รายชื่อลูกค้าที่ใช้แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC

อุตสาหกรรมห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้องอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ระบบ Z-Lock เป็นแผ่นผนังของ
ตัวอาคาร เพราะกันความร้อน ดูดซับกันเสียงและไม่ติดไฟ (Non Combustible) ได้มาตรฐาน FM Approvals เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

Lay's
มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
Microchip Thailand
Essilor Manufacturing (thailand)
Continental Thailand
Sri Trang Group

รายชื่อลูกค้าที่ใช้
แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC

อุตสาหกรรมห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้องอบ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool WALLROC ระบบ Z-Lock เป็นแผ่นผนังของตัวอาคาร เพราะกันความร้อน ดูดซับกันเสียงและไม่ติดไฟ (Non Combustible) ได้มาตรฐาน FM Approvals เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?