https://wtg.co.th - Hot-Dip Galvanized คือ อะไร?

LOGOWEBSITE

BLOG

Hot-Dip Galvanized ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องผิวเหล็กจากสนิม

แผ่นเหล็กกล้า ชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) ของ Wall Tech

ชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) คืออะไร

  • การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
  • มีความหนาประมาณ 65 – 300 ไมครอน

ชุบ Hot-Dip Galvanized ดีกว่าอย่างไร

  • ปกป้องผิวเหล็กจากการเกิดสนิม
  • เกิดการสลายตัวของพื้นผิวปีละ 1 ไมครอนเท่านั้น
  • มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี
  • เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องอยู่กลางแจ้งซึ่งจะต้องเผชิญลม ความร้อนจากแสงแดดหรือสารเคมีต่างๆ
การป้องกันสนิมที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม
คือ การเคลือบผิว โดยการชุบ Hot-Dip Galvanized เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เนื่องจากราคาไม่แพง สะดวก อายุการใช้งานนานกว่าทุกชนิดของการเคลือบผิว
และเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแผ่นเหล็กกล้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ของ Wall Tech ทุกแผ่น ก็ผ่านกระบวนการชุบฮอตดิบกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) เช่นกัน