โครงสร้างเส้นใยของฉนวนกันไฟ rockwool

ข้อแตกต่างระหว่าง Rockwool และ Asbestos

โครงสร้างเส้นใยของฉนวนกันไฟ rockwoolโครงสร้างเส้นใยของฉนวน asbestos

Rockwool และ Asbestos มีคุณสมบัติเหมือนกันคือสามารถทนไฟและใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ ซึ่งคุณสมบัติการทนไฟของ Rockwool จะอยู่ที่ 1,240 องศาเซลเซียส ส่วน Asbestos จะอยู่ที่ 600 องศาเซลเซียส ดังนั้น Rockwool จึงมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนมากกว่า Asbestos และยังมีข้อแตกต่างระหว่าง Rockwool กับ Asbestos ในด้านคุณสมบัติของการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (IARC : International Agency For Researchon Conner) ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาศทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ควันบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น
กลุ่มที่ 2A กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ฝุ่นของผลึกซิลิกาที่มาจากอิฐหรือคอนกรีต เป็นต้น
กลุ่มที่ 2B กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ฌงในมนุษย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลเป็นต้น

 
 

จาการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติตามข้อมูลในข้างต้นนั้น จะพบว่า Asbestos มีคุณสมบัติในการก่อให้เกิดโรคมะเร็งในคน ตรงกันข้ามกับ Rockwool ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในคน เนื่องจากความแตกต่างของเส้นใย โดยเส้นใยของ Rockwool จะมีขนาด 5-7 ไมครอน ซึ่งมีขนาดใหญ่และหยาบเกินกว่าที่จะหายใจเข้าสู่ปอดได้ อย่างมากที่สุดเส้นใยของ Rockwool ก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังคล้ายกับที่เราเล่นกีฬาในสนามหญ้า โดยที่จะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ เพียงแต่จะอยู่รอบๆจมูกหรือปากเท่านั้น (การที่เส้นใยจะเข้าสู่ปอดได้ต้องมีขนาดเล็กกว่า 3 ไมครอน)

ในปี ค.ศ. 1990 คณะกรรมการด้านคุณภาพอากาศในอาคารขององค์การอนามัยโลก (WHO : World Health Organization) ได้ทบทวนการศึกษาและงานวิจัยในทุกๆด้านและมีข้อสรุปว่าระดับการฟุ้งกระจายของเส้นใย Rockwool ในปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ทำงานภายในสถานที่นั้นแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันกระบวนการผลิต Rockwool ได้มีการพัฒนาเส้นใย Rockwool สามารถย่อยสลายในร่างกายได้ จึงไม่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งอย่างแน่นอน

Reference :
• dss.go.th/dssweb/st-articles/files/pep_7_2548_asbestos.pdf
• chrysotile.co.th/index.php?menu=home&language=th
• csrthailand.com/home.html\
• Health & Safety Information Kit : CSR Insulation (Thailand) Ltd. : July 2008

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?