แผ่นฉนวนกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน
FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech
เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

แผ่นฉนวนกันความร้อน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

ในหลายๆ อุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร วัคซีน ยาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีความจำเป็นต้องรักษาอุณภูมิภายในห้องให้คงที่ เช่น ห้องเย็น ห้องผลิต ห้องสะอาด หรือ ห้องเก็บสินค้า เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้มีความสดใหม่เสมอก่อนส่งไปยังผู้บริโภค และเพื่อให้การรักษาอุณภูมิภายในห้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ดี มีคุณภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญ สำหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ แต่อย่างไรก็ตามการคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ

การเลือกใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech จึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมนี ทำให้ Wall Tech เป็นผู้นำด้านการผลิตและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน จึงได้มีการพัฒนาสินค้า FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech ซึ่งไม่ติดไฟ ไร้ควัน เพื่อเพิ่มความสามารถให้แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปสามารถตอบสนองต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ของลูกค้าได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สนใจสอบถาม 02-019-8000 ต่อ 100 หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wtg.co.th/index.php/th/products/fireproof-panel-pir.html

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?