nocfcs

สาร CFCs ในพอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, PS Foam)

พอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, PS Foam) ทั้ง EPS Foam และ PSP Foam ประกอบไปด้วยอากาศถึง 95 – 98 % ส่วนที่เหลืออีก 2 – 5 % ก็คืออเนื้อพลาสติกโพลีสไตรีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดนคาร์บอน

CFCs (Chlorofluorocarbons) คือ สารประกอบคลอไรน์, ฟลูออไรน์และคาร์บอน ซึ่งมีองค์ประกอบแตกต่างจากโพลีสไตรีนที่เป็นเนื้อโฟม เนื่องจาก CFCs มีจุดระเหยต่ำจึงยากต่อการกักเก็บไว้ในเม็ดวัตถุดิบ โฟม EPS จึงไม่เคยใช้สาร CFCs ในกระบวนการผลิตเลย บริษัท BASF แห่งเยอรมันผลิตโฟม EPS ขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1952 โดยใช้ก๊าซเพนเทนซถึง่ไม่มีคลอไรน์เป็นสารที่ช่วยทำให้โฟม EPS ขยายตัว

nocfcs

ส่วนโฟม PSP ในตอนเริ่มแรกนั้นมีการใช้สาร CFCs แต่เมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาสาร CFCs ได้ถูกลดปริมาณการใช้ลงทั้งในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ผู้ผลิตโฟม PSP จึงหันมาใช้ก๊าซบิวเทนตั้งแต่ประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา

ดังนั้นในทุกวันนี้สารที่ทำให้โฟมเกิดการขยายตัว ก็คือ ก๊าซเพนเทนและก๊าซบิวเทน (ก๊าซหุงต้ม) ก๊าซทั้ง 2 ชนิดนี้ คือ สารประกอยไฮโดรคาร์บอนเช่นเดียวกับพลาสติกโพลีสไตรีน ก๊าซทั้ง 2 ชนิดนี้อยู่ในตระกูลเดียวกับก๊าซมีเทน, อีเทนและโพรเทนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?