ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold room , Cold Storage

เผยสูตรเด็ด!!! 5 เทคนิค ประหยัดพลังงานในห้องเย็น

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold room , Cold Storage ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold room , Cold Storage

พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น จะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเดินเครื่องทำความเย็น ซึ่งใช้ในกระบวนการแช่แข็งและกระบวนการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมดูแลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งควรคำนึงถึง 5 ปัจจัยสำคัญดังนี้

1. เลือกเครื่องทำความเย็นให้เหมาะสมกับขนาดห้องและรอบการใช้งาน

2. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและช่วยประหยัดพลังงาน

 • เลือกทาสีสว่างให้กับผนังห้อง จะช่วยลดการติดตั้งโคมไฟได้
 • ติดตั้งดวงไฟให้ตรงกับจุดที่ทำงานและเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน เช่น เปิดเป็นแถว เปิดเฉพาะจุด
 • ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาระการทำความเย็นภายในห้องเย็น
 • เลือกระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
 • เลือกใช้แผ่นฉนวนกันไฟ FIWall i370 ซึ่งเป็นแผ่นฉนวนกันไฟ PIR แท้ๆ ระบบ ZIP-LOCK สำหรับเป็นผนังห้องเย็น เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอก ลดภาระการทำงานของระบบทำความเย็นและที่สำคัญสามารถกันไฟได้ดีเยี่ยม

3. อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานห้องเย็นแก่พนักงานที่รับผิดชอบ

 • กำชับพนักงานให้ปิดประตูห้องแช่เยือกแข็งและห้องเย็นให้สนิททุกครั้งหลังจากปฏิบัติงาน
 • อบรมพนักงานฝ่ายผลิตให้เข้าใจพื้นฐานของระบบทำความเย็น
 • อบรมช่างฝ่ายระบบทำความเย็นให้เข้าใจพื้นฐานของขั้นตอนการผลิต

4. ตรวจสอบสภาพห้องเย็น อุปกรณ์และระบบทำความเย็นอยู่เสมอ

 • หมั่นตรวจสอบสภาพประตูและแผ่นฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องเย็น
  และระบบทำความเย็นให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

5. จัดสรรพื้นที่การใช้งานและองค์ประกอบต่างๆ ภายในห้องเย็นให้เหมาะสม

  • ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของสินค้าให้เหมาะสม ก่อนการแช่เยือกแข็ง
  • ลดช่องเปิดต่างๆที่เป็นเหตุของการสูญเสียพลังงานให้เหลือน้อยที่สุด และควรติดตั้งม่านพลาสติกกันความเย็น
  • ไม่ตั้งอุณหภูมิห้องเย็นต่ำจนเกินไป การลดอุณหภูมิในห้องเย็นลง 1 องศาเซลเซียส
   จะใช้พลังงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1%
  • จัดการหมุนเวียนของอากาศในห้องเย็นให้หมุนเวียนได้ดี เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง
  • หลีกเลี่ยงการนำแหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำร้อนที่ไม่มีฝาปิดและไม่ได้หุ้มฉนวน เข้ามาในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือการเข้า-ออกห้องเย็นโดยไม่จำเป็น

สร้างโรงงาน ห้องเย็น ห้องฟรีส ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า ห้องคลีนรูม ห้องอบ
เลือกฉนวนยังไงเหมาะกับโครงสร้างแบบไหน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ได้เลยค่ะ

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?