Cold Room
Cold Room

แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel สำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น

ในการสร้างตึก อาคาร โรงงาน มีวัสดุตามท้องตลาดให้เลือกมากมาย ทั้ง อิฐ หิน ปูน ไม้ แผ่นยิบซั่ม ฯลฯ แต่สำหรับการสร้างห้องเย็นจะมีวัสดุชนิดหนึ่งที่คนวงการห้องเย็นนิยมนำมาสร้างห้องเย็นกันอย่างมาก วัสดุชนิดนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “แผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูป” องค์ประกอบหลักของแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูป คือ แผ่นเหล็กและฉนวนยึดติดด้วยกาวประกบกันเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูป สามารถกำหนดขนาดความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า

ทำไม? วงการห้องเย็นหรือกลุ่มคนใช้ห้องเย็นถึงไม่นิยมนำ อิฐ หิน ปูนทราย ไม้ หรือแผ่นยิบซั่มมาสร้างห้องเย็น

คำตอบ คือ เพราะการสร้างห้องเย็นมีปัจจัยที่จำเป็นเฉพาะตัวที่วัสดุดังกล่าวข้างต้นอาจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอที่จะสร้างห้องเย็นได้ ดังนี้

  1. ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานการควบคุม GMP และ HACCP
  2. ความเป็นฉนวนและความเหมาะสมกับการใช้งาน
  3. ความรวดเร็วในการก่อสร้าง
  4. ความคุ้มค่าในการลงทุน

ขยายความได้ดังนี้

1. ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและมาตรฐานการควบคุม GMP และ HACCP

Cold Room

1.1 ห้องเย็นที่ดีต้องเก็บรักษาอุณหภูมิห้องเย็นให้คงที่ เพื่อคงสภาพของสินค้า
และรักษาคุณภาพของสินค้าก่อนส่งถึงมือลูกค้า

1.2 ความสะอาดรองรับมาตรฐาน GMP สิ่งสำคัญของห้องเย็นอีกสิ่งหนึ่งคือความสะอาด ห้องเย็นที่ดีต้องรองรับมาตรฐานความสะอาด GMP เพื่อรับรองว่าห้องเย็นมีความสะอาด และปราศจากสิ่งปนเปื้อนจริง ทั้งสิ่งสกปรกที่เกิดจากการผลิตหรือการจัดเก็บเอง และกันสิ่งสกปรกจากภายนอก

2. ความเป็นฉนวนและความเหมาะสม

Cold Room

จากวัสดุต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นวัสดุทุกตัวล้วนมีความเป็นฉนวน แต่อาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานในห้องเย็น
โดยจะทำตารางเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น ดังนี้

วัสดุ คุณสมบัติ
ความ

เป็นฉนวน (k.Value)

การปล่อยฝุ่น การสะสม

ของเชื้อรา

การดูแลรักษาความสะอาด
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป 0.021 ไม่มี ต่ำ ง่ายมาก
ยิปซั่ม 0.170 สูง สูง ยาก
อิฐ 0.690 สูง สูง ยาก
คอนกรีด 1.730 สูง สูง ยาก

หมายเหตุ k.Value ยิ่งต่ำยิ่งกันความร้อนได้ดี

จากตารางเปรียบเทียบจะทำให้เห็นว่าแผ่นฉนวนสำเร็จรูปมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการสร้างห้องเย็นตามเงื่อนไขข้อที่ 1 มากที่สุด จึงทำให้ผู้ใช้งานห้องเย็นนิยมใช้มากที่สุด

3. ความรวดเร็วในการก่อสร้าง

Cold Room

ความพิเศษของแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปคือแผ่นผนังที่ผลิตออกมาเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูปพร้อมสำหรับการใช้งานและสามารถกำหนดความยาวของแผ่นได้ตามต้องการ และด้วยลักษณะของพิเศษที่สามารถตั้งอยู่ได้เอง (Stand alone) โดยไม่ต้องอาศัยเสาหรือโครงสร้างอื่นๆ ไม่ต้องเทปูนหรือฉาบปูนไม่ต้องเสียเวลารอให้ปูนแห้ง เพียงแค่นำแผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปมาต่อกันตามแบบที่กำหนด ก็จะได้ห้องเย็นตามที่ต้องการภายในระยะเวลารวดเร็วกว่าการก่อสร้างด้วยวัสดุทั่วไป 2-3 เท่า

4. ความคุ้มค่าในการลงทุน

Cold Room

แผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปสามารถเก็บความเย็นได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น เช่น อิฐ ปูน ยิบซั่ม ฯลฯ และสามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ จึงไม่ทำให้เครื่องทำความเย็นทำงานหนัก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานใช้งานได้นานนับ 10 ปี และจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อ ทำให้นิยมใช้แผ่นผนังฉนวนสำเร็จรูปมาสร้างห้องเย็น จึงเกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

สร้างโรงงาน ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลีนรูม หรือ คลังสินค้า
เลือกฉนวนยังไงเหมาะกับโครงสร้างแบบไหน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ได้เลยค่ะ
ดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?