Songkran 0

บรรยากาศ Wall Tech ร่วมสรงน้ำพระ
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2561

Songkran 0

 

วันที่ 11 เมษายน 2561 เนื่องในวันสงกรานต์และเพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ทางคณะพนักงาน บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักถึงการสืบสารประเพณีไทย ที่มีความสำคัญยิ่งในการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของชาวไทย จึงอยากรักษาประเพณีของไทยไว้ให้ยาวนาน และยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 2561

 
 
Songkran 4     Songkran 1
 
 
Songkran 2     Songkran 3
 
 

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 นี้ Wall Tech ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรให้ทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดสงกรานต์โดยสวัสดิภาพ

Wall Tech ฉนวนที่ดีที่สุด เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า และยั่งยืน

สนใจติดตามข่าวสารของ Wall Tech ได้ที่https://wtg.co.th/index.php/th/news/news-activities.html

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?