Wall Tech CSR at Koh Panyay School 6

Wall Tech มอบเครื่องอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน โรงเรียน เกาะปันหยี จ.พังงา

Wall Tech CSR at Koh Panyay School 6  
 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนครบวงจร และเป็นผู้ผลิต PIR FIWall i370 PIR แท้ๆ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส หรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกล

 
 

จึงได้จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปกรณ์กีฬานานาชนิด ให้แก่นักเรียนโรงเรียน เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา ซึ่งเด็กๆ เยาวชนในชุมชนนี้ห่างไกลและยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ที่สำคัญขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่มีอุปกรณ์ การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

 
 
Wall Tech CSR at Koh Panyay School 2     Wall Tech CSR at Koh Panyay School 3
 
 
Wall Tech CSR at Koh Panyay School 4     Wall Tech CSR at Koh Panyay School 5
 
 

Wall Tech จึงขอมอบเครื่องอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ได้มีพลังแรงใจในการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่นชนบทต่อไป

สนใจติดตามข่าวสารของ Wall Tech ได้ที่
https://wtg.co.th/index.php/th/news/news-activities.html

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?