Wall Tech Group ทำบุญครบรอบ 28 ปี วิถี New Normal

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป อันดับ 1 ของประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างห้องเย็น รวมถึงกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท คูลลิ่งไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท ซีดไลน์ จำกัด ร่วมทำบุญครบรอบ 28 ปี Wall Tech Group แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกิดขึ้นในยุค “COVID-19” ผลักให้ผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ “ความปกติรูปแบบใหม่” ในทุกๆ ด้าน ทั้งไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข การศึกษา ทำให้เห็นรูปแบบ “New Normal” ชัดเจนขึ้น

Wall Tech Group ก็เช่นกัน วันแห่งความสำเร็จครั้งนี้ของความปกติรูปแบบใหม่ วิถี New Normal คุณสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณชาญชัย อรุณรักษ์วิลาส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยเหล่าพนักงานทุกคน รวมใจกันเข้าพิธีทางศาสนา ไหว้ศาล ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดงาน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน พร้อมกันนี้ ทางบริษัทยังมีอาหารและของว่างมากมายแจกให้พนักงานอีกด้วย

Wall Tech Group เราพร้อมพัฒนายกระดับมาตรฐานขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ “COVID-19” เรายังคงสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการสินค้าของลูกค้าเช่นเดิม เพราะเราดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจาก “COVID-19” ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาด อย่างจริงจังและเคร่งครัด ให้พร้อมกับการทำงานงานทุกขึ้นตอน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการด้านธุรกิจผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปอย่างครบวงจร การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล ด้วยการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น ตามช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, IG, Website รวมถึงด้านบุคคลากรและเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับบริการ มั่นใจและมอบโอกาสให้เรามากขึ้น

Wall Tech Group พร้อมทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?