Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017

Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ

Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ
และติดตั้งฉนวนกันความร้อนครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศไทย

เป็นผู้ผลิต FIWall i370 PIR แท้ๆ หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยเครื่องฉีดโฟมอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง (Fully Automatic Continuous Injection Machine) จากบริษัท Hennecke GmbH ประเทศเยอรมนี

วัตถุประสงค์ในการอบรม

Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017
Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017
Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017
Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิงหนีไฟ (Fire Fighting Training) 2017

มุ่งให้ความรู้ ฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อม ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นำทีมพนักงานทุกแผนกเข้า “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560” มุ่งให้ความรู้ ฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อม ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้รับการฝึกอบรมความรู้จาก หน่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไร่ขิง การฝึกซ้อมครั้งนี้นำโดยตัวแทนพนักงานจากทุกฝ่าย กว่า 50 คน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัย

เข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การรับรู้อันตรายและการป้องกัน

มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัย การรับรู้อันตรายและการป้องกัน พร้อมด้วยการแนะนำข้อควรปฏิบัติพื้นฐานกรณีการเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ

เรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ

โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมปฎิบัติงานจริง ในส่วนของการเรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ รวมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ

เน้นย้ำฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท วอล์ล เทคโนโลยี จำกัด จัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ให้พนักงานทุกคนได้มีความชำนาญและย้ำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัย

สนใจติดตามข่าวสารของ Wall Tech ได้ที่
https://wtg.co.th/index.php/th/news/news-activities.html

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?