Wall Tech Fire Training 2019
Wall Tech Fire Training 2019

Wall Tech ตอกย้ำความปลอดภัย อบรมดับเพลิง ประจำปี 2562

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการผลิต ออกแบบและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศไทย ตอกย้ำความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562

Wall Tech Fire Training 2019
Wall Tech Fire Training 2019
“อัคคีภัย” ภัยใกล้ตัวที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะความเสียหายจากเพลิงไหม้ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทางธุรกิจเกินที่จะประเมินค่าได้ แต่ปัญหาอัคคีภัยสามารถป้องกันได้ด้วยการเตรียมความพร้อมของพนักงานและอาคารหรืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันไฟ หรือการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร โรงงาน เช่น ธุรกิจห้องเย็น (Cold Room), ห้องชิลล์ (Chill Room), ห้องฟรีซ (Freezer), โกดังเก็บสินค้า (Warehouse), ห้องไลน์ผลิต (Processing Room), ห้องสะอาด (Clean Room), ห้องอบ (Oven Room) และห้องเก็บสินค้า (Storage Room) ในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อความคุ่มค่า และความยั่งยืนของผู้ประกอบการทุกราย ด้วยการเลือกใช้แผ่นผนังฉนวนกันความร้อน หรือแผ่นกันไฟ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันไฟ เช่น FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

Wall Tech Fire Training 2019
Wall Tech Fire Training 2019
Wall Tech เราใส่ใจและคำนึกถึงความปลอดภัย ทุกช่วงเวลาของการทำงานอยู่เสมอ ตั้งแต่การผลิต ไปจนถึงการติดตั้ง แต่เหตุเพลิงไหม้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหายระหว่างการทำงาน จึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนต้องนึกถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกัน จึงจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเป็นประจำทุกปี เพื่อตอกย้ำให้พนักงานเกิดความพร้อมและมีองค์ความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถดับเพลิงเองได้ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและตนเองได้

Wall Tech Fire Training 2019
Wall Tech Fire Training 2019
ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการฝึกอบรมความรู้จาก หน่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมือง ไร่ขิง โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมปฎิบัติงานจริง ในส่วนของการเรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ รวมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ

“Wall Tech คำนึงถึงคุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ ในระบบคุณภาพการทำงานยิ่งขึ้น”

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?