Wall Tech Knowleadge

Wall Tech Group ฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561

ปก

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการผลิต ออกแบบและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี และเป็นผู้ผลิต FIWall i370 PIR แท้ๆ หนึ่งเดียวในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพประจำปี 2561

Wall Tech นอกจากผลิตสินค้าแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป FIWall i370 ที่มีคุณสมบัติกันไฟ ได้ดีเยี่ยม ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งระบบจากประเทศเยอรมนี แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เรายังใส่ใจดูแลโครงการลูกค้าในเรื่องของการติดตั้งก่อสร้าง หรือการสร้างห้องเย็น (Cold Room), ห้องชิลล์ (Chill Room), ห้องฟรีซ (Freezer), โกดังเก็บสินค้า (Warehouse), ห้องไลน์ผลิต (Processing Room), ห้องสะอาด (Clean Room), ห้องอบ (Oven Room) และห้องเก็บสินค้า (Storage Room) ซึ่งระหว่างการก่อสร้างเราคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ตลอดจนการปกป้องทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหายระหว่างการติดตี้ง

11
1
1

“ไฟ” เป็นพลังงานสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์มากมาย รวมถึงนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ ทางธุรกิจมหาศาล แต่ ”ไฟ” ก็ก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้เช่นกัน ซึ่งอัคคีภัยไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ Wall Tech ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงระหว่างการติดตั้ง แต่เราปลูกฝังให้พนักงานทุกคนใน Wall Tech ต้องนึกถึงความปลอดภัยด้วยเช่นกัน จึงได้จัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานเกิดความพร้อมและมีองค์ความรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถดับเพลิงเองได้ เพื่อป้องกัน ลดเหตุภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งของลูกค้าและตนเองได้ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการฝึกอบรมความรู้จาก หน่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยผู้เข้าฝึกอบรมได้ร่วมปฎิบัติงานจริง ในส่วนของการเรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานและการสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆ รวมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ

1
1
1
1

Wall Tech เราจัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และคำนึงถึงคุณภาพในการทำงานและความปลอดภัย ด้วยความใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ ในระบบคุณภาพการทำงานที่มากขึ้น

1
1

สนใจติดตามข่าวสาร Wall Tech หรือ แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ “FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech กันไฟ ไร้ควัน” ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัย สะอาด ปลอดภัย กันไฟ ประหยัดพลังงาน   Tel. : 02-019-8000 Ext. 100 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wtg.co.th/index.php/th/gallery/fireproof-panel-pir.html

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?