ความรุนแรงของแรงลม ที่ความสูงต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

“ความรุนแรงของแรงลมที่ความสูงต่างกัน
มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร”

 
ความรุนแรงของแรงลม ที่ความสูงต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร
 
 

ในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทั่วโลก สถาปัตยกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การตระหนักถึงการออกแบบโครงสร้างอาคาร บนพื้นฐานของความปลอดภัยและเข้าใจสภาพอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ผู้ออกแบบอาคารและเจ้าของกิจการ ต้องคำนึงถึง วันนี้ Wall Tech มีเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับความรุนแรงของลมในแต่ละความสูงมาฝากกันค่ะ

 
 
ความรุนแรงของแรงลมที่ความสูงต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร
ความรุนแรงของแรงลมที่ความสูงต่างกัน มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคาร
 
 

หลายคนอาจยังไม่ทราบ ยิ่งความสูงของตัวอาคารสูงจากพื้นมากเท่าไหร่แรงลมยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ผู้ออกแบบอาคารควรเลือกใช้วัสดุที่มีความสามารถในการรับแรง ที่เหมาะสม ให้สามารถรับแรงปะทะของลมได้ เช่น การเลือกใช้แผ่นผนังฉนวนกันความร้อน สำหรับสร้างอาคารภายนอก ที่อาคารมีความสูงขึ้น ผนังต้องมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้ผนังสามารถรองรับแรงปะทะของลมได้นั่นเองค่ะ

 
 


สืบค้นข้อมูลโดย
คุณสุธาสินี สงวนพานิช
วิศวกรเทคนิค

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ. 2522

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?