แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน Expanded Polystyrene Foam, EPS Foam

Thermal Insulated Panel, Expanded Polystyrene Foam (EPS Foam)

Salient features

 • Expanded Polystyrene Foam (EPS Foam) is high quality thermal insulation and self-extinguish type (F-Grade).
 • There is a low thermal conductivity (k-Value) and good heat resistance.
 • A density of 1.00 – 1.25 lbs/ft3 resulting in good Compressive strength.
 • The structure of insulation is a closed cell.
 • A lightweight material.
 • Well shockproof.
 • Heat-resistant ability.
 • Good maintain for cold temperature.
 • Humidity protection.
 • Energy saving.
 • Have a long lifetime.
 • Easy to install and transport.
 • Environmentally friendly and CFCs free.
 • Inexpensive thermal insulation.
 • Support Quality system: GMP and HACCP.
 • Used for Cold rooms, Freezing rooms, Processing rooms, and Clean rooms.

“This time, it depends on decision to select insulation which has good heat resistance and fire resistance, or further use the old type of sandwich panels.”

Consult – Question about Expanded Polystyrene Foam (EPS Foam), cost, or installation, please contact here.

 
 
 

Powerful Lock System

 • Z-Lock system of sandwich panels is strong and keeps temperature.

Sandwich Panel Z-Lock System

Read more

Machine used in the production is quality and modern imported from Australia.

 • Machine is a Z-Lock Laminating Machine.

Z-Lock Panel Laminating Machine

Read more

 

Thermal insulated panels “Expanded Polystyrene Foam (EPS Foam)“ to various industries demands

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?