ห้องเย็นกันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

FIWall i370 PIR Fireproof Room

Feature

  • Life and property are safe with “FIWall i370 PIR sandwich panel by Wall Tech Insulation innovative new fireproof smoke”

read more

 

WALLROC Rockwool Fireproof Room

Feature

  • Property damages and loss of lives can be prevented by using our
    “WALLROC” the fireproof and vertical-fibre rockwool panel with world standard FM Approvals.

read more

 

Cold Storage Room

Feature

  • Cold storage room or cold room that are energy saving, fireproof and smokeless.

read more

 

Blast Freezer

Feature

  • Blast Freezers keep the temperature cool, safe and energy saving.

read more

 

Processing Room

Feature

  • Processing Room Fireproof, Clean and safe that supports GMP and HACCP standards.

read more

 

Warehouse and Distribution Center

Feature

  • Warehouse and Distribution Center clean and safe, fireproof, save energy.

read more

 

Clean Room

Feature

  • Clean Room are fireproof , clean and safe, dust free, support GMP and HACCP standard.

read more

 

Oven Room

Feature

  • Oven Room is clean, safe and smoke free.

read more

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?