fbpx

LOGOWEBSITE

BLOG

3 ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องเย็น ไลน์ผลิต เลือกแบบไหนดีที่สุด

3 ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต ฉนวนกันความร้อนแบบไหนที่ดีที่สุด

 

ฉนวนกันความร้อน คือ อะไร ?

ฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่ต้านทานหรือป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก ฉนวนแต่ละชนิดจะมีการต้านทานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งฉนวนที่ดี นอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว จะต้องต้านทานความร้อนที่ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จะส่งผ่านความร้อนโดยตรงมาที่ "หลังคา" ซึ่งส่วนนี้จะได้รับความร้อนมากที่สุดของตัวอาคาร รองลงมาคือส่วนที่เป็น "ผนัง" ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ควรได้รับการปกป้อง การเพิ่มค่ากันความร้อนให้กับหลังคาและผนังกันความร้อนได้มากขึ้น จะส่งผลให้ความร้อนผ่านเข้ามาในตัวอาคารได้น้อยลง

แผ่นฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อน Sandwich Panel   แผ่นฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อน Sandwich Panel
ภาพ : อาคารอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel
 

K R U 3 ค่า ควรรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อแผ่นฉนวนกันความร้อน

1. ฉนวนกันความร้อนที่ดี ต้องมีค่าการนำความร้อน (k-value) ต่ำ

   - ค่าการนำความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้นๆ ยอมให้ความร้อนผ่านตัววัสดุได้ง่ายแค่ไหน
   - มีหน่วยวัดเป็น W/mK
   - หากวัสดุมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดี จะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ ทำให้สามารถใช้ความหนาของฉนวนบางลงได้ ค่าการนำความร้อนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัววัสดุ ไม่ขึ้นกับความหนา

ค่าการนำความร้อน (k-Value) ยิ่งต่ำยิ่งดี

2. ฉนวนกันความร้อนที่ดี ต้องมีค่าการต้านทานความร้อน (R-value) สูง

    - ค่าการต้านทานความร้อน หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่จะยับยั้งการไหลหรือถ่ายเทความร้อน
    - มีหน่วยวัดเป็น m2K/W
    - ค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) ยิ่งสูง ความเป็นฉนวนยิ่งดี (สำหรับฉนวน)
    - คำนวณเป็นส่วนกลับของค่าการนำความร้อนขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุด้วย แต่ละความหนาก็จะมีค่าการนำความร้อนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบค่าการต้านทานความร้อนของวัสดุหลายๆ ชนิด อย่าลืมเทียบที่ความหนาเท่าๆ กัน

ค่าการต้านทานความร้อน (R-value) ยิ่งสูง ยิ่งดี

3. ฉนวนกันความร้อนที่ดี ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-value) ต่ำ

    - ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาในส่วนหนึ่งของอาคารมีความคงที่ โดยที่อุณหภูมิอากาศของทั้งสองด้านแตกต่างกัน (ส่วนกลับของค่าความต้านทานความร้อน) ขึ้นกับความหนาและค่า k ของวัสดุนั้นๆ ด้วย 
    - มีหน่วยวัดเป็น W/m2K
    - ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) ยิ่งต่ำ ความเป็นฉนวนยิ่งดี (สำหรับฉนวน)

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-value) ยิ่งต่ำ ยิ่งดี

 
 

3 ประเภท ของฉนวนกันความร้อน
ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต

1. ฉนวนกันความร้อน กันไฟ พอลิไอโซไซยานูเรต (Polyisocyanurate Foam, PIR Foam)

PIR ย่อมาจาก “พอลิไอโซไซยานูเรต” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พีไออาร์ หรือ พอลิไอโซ เป็นการพัฒนาฉนวนกันความร้อนโดยนำสารไอโซไซยานูเรตผสมกับพอลิยูริเทนโฟม  โดยฉนวนกันความร้อน กันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech มีคุณสมบัติ กันความร้อนดีเยี่ยม ด้วยค่า k-Value ต่ำ กันไฟได้จริง ด้วยค่า Index 370 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมครบครัน สำหรับห้องเย็น ห้องฟรีซ ไลน์ผลิต คลีนรูม คลังสินค้า และห้องอบ

ฉนวนกันความร้อน กันไฟ PIR แท้ๆ Polyisocyanurate Foam

ข้อมูล PIR FIWall i370 เพิ่มเติม...

2. ฉนวนกันไฟ ร็อควูล (Rockwool)

เป็นฉนวนกันความร้อน มีคุณสมบัติดูดซับเสียง และกันไฟ ไม่ติดไฟ (Non Combustible) มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่มีสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ใช้สำหรับอาคาร สำนักงานหรืออุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง Data Server และโรงงานผลิตยางรถยนต์

ฉนวนกันไฟ Rockwool Fireproof Sandwich Panel

ข้อมูล Rockwool WALLROC เพิ่มเติม...

3. ฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, PS Foam)

เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีโครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิด น้ำหนักเบามาก มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น ชนิดที่นิยมนำมาผลิตเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับผนังห้องเย็น คือ Expandable Polystylene หรือ EPS Foam ซึ่งสามารถติดไฟได้ แต่ไม่ลามไฟ

polystyrene ps sandwich panel 980 360 2ข้อมูล EPS Foam เพิ่มเติม...

 
 

หลังจากที่ทราบจุดเด่นของฉนวนกันความร้อนแต่ละแบบกันไปแล้ว ก็จะทำให้สามารถเลือกใช้งานแผ่นฉนวนได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจและลักษณะอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืนในระยะยาว

สร้างโรงงาน ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต หรือ คลังสินค้า เลือกฉนวนแบบไหนให้เหมาะกับโครงสร้างโรงงานของคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ปรึกษา-สอบถาม เกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต หรือสอบถามเกี่ยวกับแผ่นฉนวนกันความร้อนราคาต่อตารางเมตร (ตรม.) ได้ที่

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.