3 ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต ฉนวนกันความร้อนแบบไหนที่ดีที่สุด

3 แผ่นฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ห้องเย็น ไลน์ผลิต เลือกแบบไหนดีที่สุด

3 ฉนวนกันความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต ฉนวนกันความร้อนแบบไหนที่ดีที่สุด

แผ่นฉนวนกันความร้อน คือ อะไร ?
แผ่นฉนวนกันความร้อน คือ วัสดุที่ต้านทานหรือป้องกันไม่ให้พลังงานความร้อนส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้สะดวก แผ่นฉนวนกันความร้อนแต่ละชนิดจะมีการต้านทานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแผ่นฉนวนที่ดี นอกจากจะมีน้ำหนักเบาแล้ว จะต้องต้านทานความร้อนที่ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด

เพราะพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์จะส่งผ่านความร้อนโดยตรงมาที่ “หลังคา” ซึ่งส่วนนี้จะได้รับความร้อนมากที่สุดของตัวอาคาร รองลงมาคือส่วนที่เป็น “ผนัง” ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ควรได้รับการปกป้อง การเพิ่มค่ากันความร้อนให้กับหลังคาและผนังกันความร้อนได้มากขึ้น จะส่งผลให้ความร้อนผ่านเข้ามาในตัวอาคารได้น้อยลงนั่นเอง
แผ่นฉนวนกันความร้อน

ภาพ : อาคารอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel

แผ่นฉนวนกันความร้อนที่ดี ต้องคัดเลือกจากคุณสมบัติ 3 ค่า (K R U) แต่ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าค่าเหล่านี้คืออะไร Wall Tech สรุปมาให้กับคุณแล้ว

1. แผ่นฉนวนกันความร้อน ต้องมีค่าการนำความร้อน (kvalue) ต่ำ

   – ค่าการนำความร้อน หมายถึง ฉนวนชนิดนั้นๆ ยอมให้ความร้อนผ่านตัววัสดุได้ง่ายแค่ไหน
   – มีหน่วยวัดเป็น W/mK
   – หากแผ่นฉนวนกันความร้อน มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดี จะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ ทำให้สามารถใช้ความหนาของฉนวนบางลงได้ ค่าการนำความร้อนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัววัสดุ ไม่ขึ้นกับความหนา

ค่าการนำความร้อน (k-Value) ยิ่งต่ำยิ่งดี

2. แผ่นฉนวนกันความร้อน ต้องมีค่าการต้านทานความร้อน (Rvalue) สูง

    – ค่าการต้านทานความร้อน หมายถึง ความสามารถของวัสดุที่จะยับยั้งการไหลหรือถ่ายเทความร้อน
    – มีหน่วยวัดเป็น m2K/W
    – ค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) ยิ่งสูง ความเป็นฉนวนยิ่งดี (สำหรับฉนวน)
    – คำนวณเป็นส่วนกลับของค่าการนำความร้อนขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นฉนวนกันความร้อนด้วย แต่ละความหนาก็จะมีค่าการนำความร้อนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบค่าการต้านทานความร้อนของวัสดุหลายๆ ชนิด อย่าลืมเทียบที่ความหนาเท่าๆ กัน

ค่าการต้านทานความร้อน (R-value) ยิ่งสูง ยิ่งดี

3. แผ่นฉนวนกันความร้อน ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Uvalue) ต่ำ

    – ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาในส่วนหนึ่งของอาคารมีความคงที่ โดยที่อุณหภูมิอากาศของทั้งสองด้านแตกต่างกัน (ส่วนกลับของค่าความต้านทานความร้อน) ขึ้นกับความหนาและค่า k ของวัสดุนั้นๆ ด้วย 
    – มีหน่วยวัดเป็น W/m2K
    – ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) ยิ่งต่ำ ความเป็นฉนวนยิ่งดี (สำหรับฉนวน)

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-value) ยิ่งต่ำ ยิ่งดี

3 ประเภทของ แผ่นฉนวนกันความร้อน
ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ไลน์ผลิต

1. แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ พอลิไอโซไซยานูเรต (Polyisocyanurate Foam, PIR Foam)

PIR ย่อมาจาก “พอลิไอโซไซยานูเรต” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พีไออาร์ หรือ พอลิไอโซ เป็นการพัฒนาฉนวนกันความร้อนโดยนำสารไอโซไซยานูเรตผสมกับพอลิยูริเทนโฟม  โดยฉนวนกันความร้อน กันไฟ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech มีคุณสมบัติ กันความร้อนดีเยี่ยม ด้วยค่า k-Value ต่ำ กันไฟได้จริง ด้วยค่า Index 370 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมครบครัน สำหรับห้องเย็น ห้องฟรีซ ไลน์ผลิต คลีนรูม คลังสินค้า และห้องอบ

ฉนวนกันความร้อน กันไฟ PIR แท้ๆ Polyisocyanurate Foam

ข้อมูล PIR FIWall i370 เพิ่มเติม…

2. แผ่นฉนวนกันไฟ ร็อควูล (Rockwool)

เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน มีคุณสมบัติดูดซับเสียง และกันไฟ ไม่ติดไฟ (Non Combustible) มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่มีสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย ใช้สำหรับอาคาร สำนักงานหรืออุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น ห้องไลน์ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ห้อง Data Server และโรงงานผลิตยางรถยนต์

ฉนวนกันไฟ Rockwool Fireproof Sandwich Panel

ข้อมูล Rockwool WALLROC เพิ่มเติม…

3. แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam, PS Foam)

เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่มีโครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิด น้ำหนักเบามาก มีคุณสมบัติป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น ชนิดที่นิยมนำมาผลิตเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับผนังห้องเย็น คือ Expandable Polystylene หรือ EPS Panel ซึ่งสามารถติดไฟได้ แต่ไม่ลามไฟ

polystyrene ps sandwich panel 980 360 2ข้อมูล EPS Panel เพิ่มเติม…

หลังจากที่ทราบจุดเด่นของแผ่นฉนวนกันความร้อนแต่ละแบบกันไปแล้ว ก็จะทำให้สามารถเลือกใช้งานแผ่นฉนวนกันความร้อนได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจและลักษณะอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืนในระยะยาว

สร้างโรงงาน ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต หรือ คลังสินค้า ประตูห้องเย็น ต้องเลือกแผ่นฉนวนกันความร้อนให้เหมาะสมฉนวนแบบไหนให้เหมาะกับโครงสร้างโรงงานของคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech เพื่อให้เราช่วยดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนกันความร้อน Insulated Panel

แผ่นฉนวนกันความร้อน Wall Tech

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?