WALLROC แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool ใยแนวตั้ง มาตรฐานการกันไฟ FM Approvals

FM Approvals และ FM Approved คือ อะไร?

WALLROC แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool ใยแนวตั้ง มาตรฐานการกันไฟ FM Approvals

FM Approvals คือ หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global) เพื่อให้บริษัทต่างๆ มีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการผ่านมาตรฐานการป้องกันการสูญเสีย ทั้งในแง่คุณภาพ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้วยกระบวนการตรวจสอบที่มีการรองรับทางวิทยาศาสตร์จากการวิจัย การทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับโลก ผนวกกับประสบการณ์ในการทำงานที่มีมาอย่างยาวนาน

FM Appoved

FM Approved คือ ตราสัญลักษณ์ที่จะปรากฎอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟ FM Approvals และใบประกาศนียบัตรของ FM Approvals จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความมั่นใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น หากท่านต้องการเลือกใช้แผ่นฉนวนอาคารที่กันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จงเลือกแผ่นฉนวนกันไฟที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approvals และมีตราสัญลักษณ์ FM Approved บนผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?