เลือกประเภทของ Cold Room อย่างไรให้เหมาะสำหรับธุรกิจ

BLOG

ห้องเย็น Cold Room มี 5 ระดับความเย็น ห้องเย็นแบบไหนที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ?

ห้องเย็น (Cold Room) แต่ละประเภทนั้น มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกประเภทของห้องเย็นนั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าอุตสาหกรรมที่เราต้องการนำห้องเย็นไปใช้นั้นมีลักษณะอย่างไร และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ห้องเย็นในรูปแบบใด โดยปกติแล้ว ห้องเย็นจะมีความเย็นถึง 5 ระดับด้วยกัน

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด Air Blast Freezer Room อุณหภูมิ -35°C

ห้องนี้ Cold Room ประเภทนี้เหมาะสำหรับการ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย เพราะการFreeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze สินค้าแต่ละประเภทจะต้องใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากอุณหภูมิตรงนี้จะส่งผลต่อความช้า-เร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภมิของสินค้า เช่น การ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze ในอุณหภูมิที่เย็นจัดเพื่อที่จะไม่เป็นการทำให้ผนังเซลล์แตกซึ่งเกิดจากการที่น้ำภายในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)แต่ในการ Freeze อาหารทะเลส่งออกนั้นจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิ -35° จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเช่นกัน

โดยทั่วไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัดจะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 Tons ซึ่งจะใช้เวลาในการ Freeze ประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

 
ห้องฟรีส ห้องเยือกแข็ง ตู้ฟรีซ (Blast Freezer)
ห้องฟรีส ห้องเยือกแข็ง ตู้ฟรีซ (Blast Freezer)
 

2. ห้องแช่แข็ง Freezer Room อุณหภูมิ -5°C ถึง -25°C

ห้องนี้เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าเป็นเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า Cold Storage Room อุณหภูมิ -25°C

เหมาะสำหรับการเก็บรักษาสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บจะมีอุณหภูมิ "ต่ำกว่า" หรือ "เท่ากับ" อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า ในส่วนของการคำนวณโหลดทำความเย็นนั้นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า โดยอุณหภูมิที่ใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

4. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน Air Blast Chill Room อุณหภูมิ -10°C ถึง + 2°C

ห้องชิลรูมนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียหรือเพื่อให้เอ็นไซม์ย่อยเนื้อ ซึ่งห้อง Chill Room นี้เหมาะกับขบวนการผลิตเนื้อสัตว์เนื่องจากส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย ส่วนอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

 
ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold Room , Cold Storage Room
ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold Room , Cold Storage Room
 

5. ห้องเย็นพักสินค้า Anti Room อุณหภูมิ -5°C ถึง +10°C

สามารถใช้ในการลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงที่ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ห้องนี้เหมาะสำหรับการพักสินค้า หรือ การกระจายสินค้า ซึ่งอุณหภูมิใช้งานส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน

สำหรับการเลือกติดตั้งห้องเย็น (Cold Room) กับ Wall Tech นั้น สามารถเลือกติดตั้งและออกแบบได้ถึง 5 ประเภทการใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ Wall Tech ยังรับออกแบบเพื่อติดตั้งห้องเย็นให้เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 
 

แผ่นฉนวนกันความร้อน 2 ประเภท
ที่นิยมใช้งานเป็นแผ่นผนังห้องเย็น รักษาอุณหภูมิ

1. FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech แผ่นฉนวนห้องเย็น PIR Sandwich Panel
นวัตกรรมใหม่ กันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน

แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR Sandwich Panel

 
 

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370
สำหรับห้องเย็น Cold Room

 • กักเก็บความเย็น ไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน
  ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. เพื่อให้ได้ระบบล็อกที่ทรงประสิทธิภาพ รูปทรง Z ทรงพลัง
 • PIR FIWall i370 สามารถทนความเย็นได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส และ
  ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวนดีที่สุด
  เมื่อเทียบกับ PS Foam ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%
 • ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นยาวนานกว่า 20 ปี เพราะ PIR FIWall i370
  มีค่าดูดซับน้ำต่ำ (Water Absorption) กว่า PU 2 เท่า และ EPS ถึง 8 เท่า
  คงค่าความเป็นฉนวนได้นานกว่า
 • กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350
  จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง
  ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง
 • เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ และ
  มีค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) สูง จึงสามารถใช้แผ่นฉนวนขนาดบางกว่า
  ที่อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากัน
 • รองรับระบบคุณภาพ GMP และ HACCP
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคา PIR FIWall i370 ต่ำกว่า PIR นำเข้าถึง 40%
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบครันใช้งานเป็น ผนังห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า และห้องอบ

ข้อมูล PIR FIWall i370 เพิ่มเติม Click เลย!...

 
 

2. แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน EPS Sandwich Panel ชนิดไม่ลามไฟ (F-Grade)

แผ่นผนังฉนวนห้องเย็น Sandwich Panel พอลิสไตรีน (EPS Foam)

คุณสมบัติ

 • กันความร้อนได้ดี แต่ไม่สามารถกันไฟได้
 • สามารถทนความเย็นได้สูงสุด ถึง -45 องศาเซลเซียส
  และสามารถทนความร้อนได้สูงสุด ถึง 82 องศาเซลเซียส
 • รองรับระบบคุณภาพ GMP และ HACCP
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคาถูก
ข้อมูล EPS Foam เพิ่มเติม Click เลย!...
 

งานติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ PIR แท้ๆ FIWalli370 Sandwich Panel     งานติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ PIR แท้ๆ FIWalli370 Sandwich Panel

 

สนใจสร้างอาคารโรงงาน ห้องเย็น Cold Room ควบคุมอุณหภูมิ ให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ: ห้องเย็น Cold Storage Room กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล ประหยัดไฟ รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP

Wall Tech พร้อมดูแลโครงการของท่านและยินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ รับสร้างห้องเย็น ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน และ ระบบห้องเย็น ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี มาตรฐาน ISO 9001:2015

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เรื่องห้องเย็น หรือราคาแผ่นฉนวนห้องเย็น ติดต่อได้ที่นี่

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.