ห้องฟรีส ห้องเยือกแข็ง ตู้ฟรีซ (Blast Freezer)

ห้องเย็น Cold Room มี 5 ระดับความเย็น
ห้องเย็นแบบไหนที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ?

ห้องเย็น Cold Room แต่ละประเภทนั้น มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกประเภทของห้องเย็นนั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าอุตสาหกรรมที่เราต้องการนำห้องเย็นไปใช้นั้นมีลักษณะอย่างไร และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ห้องเย็นในรูปแบบใด โดยปกติแล้ว ห้องเย็นจะมีความเย็นถึง 5 ระดับด้วยกัน

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด Air Blast Freezer Room อุณหภูมิ -35°C

Cold Room ประเภทนี้เหมาะสำหรับการ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย เพราะการFreeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze สินค้าแต่ละประเภทจะต้องใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากอุณหภูมิตรงนี้จะส่งผลต่อความช้า-เร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภมิของสินค้า เช่น การ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze ในอุณหภูมิที่เย็นจัดเพื่อที่จะไม่เป็นการทำให้ผนังเซลล์แตกซึ่งเกิดจากการที่น้ำภายในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)  แต่ในการ Freeze อาหารทะเลส่งออกนั้นจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิ -35° จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเช่นกัน

โดยทั่วไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัดจะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 Tons ซึ่งจะใช้เวลาในการ Freeze ประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

ห้องฟรีส ห้องเยือกแข็ง ตู้ฟรีซ (Blast Freezer)
ห้องฟรีส ห้องเยือกแข็ง ตู้ฟรีซ (Blast Freezer)

2. ห้องแช่แข็ง Freezer Room อุณหภูมิ -5°C ถึง -25°C

ห้องนี้เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าเป็นเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

3. ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า Cold Storage Room อุณหภูมิ -25°C

เหมาะสำหรับการเก็บรักษาสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บจะมีอุณหภูมิ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า ในส่วนของการคำนวณโหลดทำความเย็นนั้นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า โดยอุณหภูมิที่ใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

4. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน Air Blast Chill Room อุณหภูมิ -10°C ถึง + 2°C

ห้องชิลรูมนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียหรือเพื่อให้เอ็นไซม์ย่อยเนื้อ ซึ่งห้อง Chill Room นี้เหมาะกับขบวนการผลิตเนื้อสัตว์เนื่องจากส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย ส่วนอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold Room , Cold Storage Room
ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป Cold Room , Cold Storage Room

5. ห้องเย็นพักสินค้า Anti Room อุณหภูมิ -5°C ถึง +10°C

สามารถใช้ในการลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงที่ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ห้องนี้เหมาะสำหรับการพักสินค้า หรือ การกระจายสินค้า ซึ่งอุณหภูมิใช้งานส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน

สำหรับการเลือกติดตั้งห้องเย็น Cold Room กับ Wall Tech นั้น สามารถเลือกติดตั้งและออกแบบได้ถึง 5 ประเภทการใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ Wall Tech ยังรับออกแบบเพื่อติดตั้งห้องเย็นให้เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ

สนใจสร้างอาคารโรงงาน ห้องเย็น Cold Room ควบคุมอุณหภูมิ ให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ: ห้องเย็น Cold Storage Room กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล ประหยัดไฟ รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP

Wall Tech พร้อมดูแลโครงการของท่านและยินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ รับสร้างห้องเย็น ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน และ ระบบห้องเย็น ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มาตรฐาน ISO 9001:2015

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?