ฉนวนพอลิยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam, PU Foam) คือ อะไร?

พอลิยูรีเทน (อังกฤษ : Polyurethane, PU) ผลิตขึ้นครั้งแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติและยังใช้ในการผลิตกระดาษ การผลิตก๊าซมัสตาร์ด ผ้าที่มีความทนทาน เคลือบผิวเครื่องบิน เคลือบโลหะ ไม้และอิฐ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและสารเคมี

พอลิยูรีเทน ผลิตจากปฏิกิริยาของโพลีออลกับไดไอโซไซยาเนตหรือโพลีเมอริก ไอโซไซยาเนต โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสม โพลียูรีเทนส่วนใหญ่เป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมเซ็ต คือ ไม่สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้ ซึ่งผลิตออกมาหลายรูปแบบได้แก่ เป็นโฟมยืดหยุ่น โฟมแข็ง สารเคลือบป้องกันสารเคมี กาว สารผนึก และอีลาสโตเมอร์

พอลิยูรีเทน ประเภทสารประกอบเดี่ยว ซึ่งจะแข็งตัวเมื่อสัมผัสกับละอองน้้าในอากาศ มีคุณสมบัติยึดติดแน่น ดีเยี่ยม ใช้สำหรับอุดช่องว่าง รอยแตก รอยแยกต่างๆ และยังเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงได้เป็นอย่างดี

 
 

คุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนพอลิยูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam, PU Foam)

  • ประกอบไปด้วยอนูโฟมละเอียด 95% มีความคงทนและไม่ยุบตัว
  • มีส่วนผสมของตัวท้าละลายเล็กน้อย เช่น กรดไนตริคเข้มข้น หรือ กรดซัลฟิวริค ซึ่งมีความส้าคัญท้าให้ กันน้้า กันสารเคมีได้
  • เป็นฉนวนกันความร้อน กันน้้ารั่วซึม กันเสียง กันสะเทือน
  • เป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดี แต่ไม่สามารถกันไฟได้ และเมื่อเกิดอัคคีภัยจะเกิดควันเป็นจำนวนมาก
  • ไม่มีสาร CFC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?