ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold room Or Cold Storage) สำหรับเก็บรักษาสินค้า

ห้องเย็น Cold Room หรือห้องชิลรูม คืออะไร และมีกี่ประเภท?

ห้องเย็น (Cold Room), ห้องชิลรูม (Chill Room) หรือ Cold Storage นั้นมีหลายประเภท ใช้งานสำหรับลดอุณหภูมิ แช่แข็ง วัตถุดิบ เก็บรักษาสินค้า พักสินค้า เพื่อรอกระจายสินค้า และจะเลือกอย่างไร Wall Tech ขอแนะนำวิธีการเลือกประเภทของ Cold Room อย่างไรให้เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

ห้องเย็น Cold Room คือ อะไร?

ห้องเย็น (Cold Room, Chilling Room, Cold Storage) คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ต้องไม่ต่ำถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป ส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล นม เนย ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็น เมื่อเก็บอาหารภายในห้องเย็นจะเกิดผล ดังนี้

  • ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ จะลดลง
  • อัตราการหายใจของ ผัก ผลไม้ และจุลินทรีย์ต่างๆ ลดลง
  • การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ลดลงซึ่งก็จะเป็นการชะลอเวลาที่อาหารจะเสียได้

ห้องเย็น Cold Room / ห้องชิลรูม สำหรับแช่อาหาร แบ่งเป็นหลายลักษณะ เช่น

  • ห้องเย็น สำหรับแช่ผักและผลไม้ (Cold storage of fruit and vegetable)
  • ห้องเย็น สำหรับแช่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage of meat and meat products)
  • ห้องเย็น สำหรับแช่นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Cold storage of milk and dairy product)

ประเภทของห้องเย็น Cold Room มี 5 ระดับความเย็น

ห้องเย็นแบบไหนที่ใช่สำหรับธุรกิจคุณ?

ห้องเย็น Cold Room แต่ละประเภทนั้น มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกประเภทของห้องเย็นนั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าอุตสาหกรรมที่เราต้องการนำห้องเย็นไปใช้นั้นมีลักษณะอย่างไร และมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ห้องเย็นในรูปแบบใด โดยปกติแล้ว ห้องเย็นจะมีความเย็นถึง 5 ระดับด้วยกัน

1. ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด Air Blast Freezer Room อุณหภูมิ -35°C

Cold Room ประเภทนี้เหมาะสำหรับการ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย เพราะการFreeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze สินค้าแต่ละประเภทจะต้องใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากอุณหภูมิตรงนี้จะส่งผลต่อความช้า-เร็วในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสินค้า เช่น การ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze ในอุณหภูมิที่เย็นจัดเพื่อที่จะไม่เป็นการทำให้ผนังเซลล์แตกซึ่งเกิดจากการที่น้ำภายในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง)  แต่ในการ Freeze อาหารทะเลส่งออกนั้นจะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซลล์ เพราะจะทำให้เซลล์ช้ำ ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) อุณหภูมิ -35° จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเช่นกัน

โดยทั่วไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัดจะมีขนาดความจุของสินค้าได้ 2.5 Tons ซึ่งจะใช้เวลาในการ Freeze ประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณหภูมิได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -35 องศาเซลเซียสหรือขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า

2. ห้องแช่แข็ง Freezer Room อุณหภูมิ -5°C ถึง -25°C

ห้องนี้เหมาะสำหรับการเก็บสินค้าเป็นเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของตัวสินค้านั้นๆ เช่น ปลาแช่แข็งเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -17.8 ถึง -23.3 องศาเซลเซียส สามารถเก็บรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

3.ห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า Cold Storage Room อุณหภูมิ -25°C

เหมาะสำหรับการเก็บรักษาสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บจะมีอุณหภูมิ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” อุณหภูมิของห้องเก็บรักษาสินค้า ในส่วนของการคำนวณโหลดทำความเย็นนั้นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวสินค้า โดยอุณหภูมิที่ใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ -25 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

4. ห้องแช่เย็นเฉียบพลัน Air Blast Chill Room อุณหภูมิ -10°C ถึง + 2°C

ห้องชิลรูมนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการลดอุณหภูมิเพื่อรอกระบวนการต่อไป หรือ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียหรือเพื่อให้เอ็นไซม์ย่อยเนื้อ ซึ่งห้อง Chill Room นี้เหมาะกับขบวนการผลิตเนื้อสัตว์เนื่องจากส่วนใหญ่ห้องเย็นเฉียบพลันจะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย ส่วนอุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่อยู่ที่ ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

5.ห้องเย็นพักสินค้า Anti Room อุณหภูมิ -5°C ถึง +10°C

สามารถใช้ในการลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูงที่ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room) หรือห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำ ห้องนี้เหมาะสำหรับการพักสินค้า หรือ การกระจายสินค้า ซึ่งอุณหภูมิใช้งานส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน

สำหรับการเลือกติดตั้งห้องเย็น Cold Room กับ Wall Tech นั้น สามารถเลือกติดตั้งและออกแบบได้ถึง 5 ประเภทการใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ Wall Tech ยังรับออกแบบเพื่อติดตั้งห้องเย็นให้เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ

สนใจสร้างอาคารโรงงาน ห้องเย็น Cold Room ควบคุมอุณหภูมิ ให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ:
ห้องเย็น Cold Storage Room กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล ประหยัดไฟ รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP 

Wall Tech พร้อมดูแลโครงการของท่านและยินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ รับสร้างห้องเย็น
ติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน และ ระบบห้องเย็น ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี มาตรฐาน ISO 9001:2015

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?