ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาด,ห้องปลอดเชื้อ

ห้องคลีนรูม Clean Room (ห้องสะอาด, ห้องปลอดเชื้อ) ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง มีกี่ประเภท

เราสามารถแบ่ง ห้องคลีนรูม Clean Room (ห้องสะอาด, ห้องปลอดเชื้อ) ออกเป็นสองประเภท ตามลักษณะการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง ดังนี้

  1. Unidirectional Flow Cleanroom

    ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาด,ห้องปลอดเชื้อ

มีลักษณะการเคลื่อนของอากาศภายในห้องเป็นแบบ “Laminar Flow” เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดและการป้องกัน Cross Contamination เป็นพิเศษ

  1. Non-Unidirectional Flow Cleanroom

    ห้องคลีนรูม (Clean Room) หรือห้องสะอาด,ห้องปลอดเชื้อ

มีลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศภายในห้องเป็นแบบ “Turbulent Flow” ซึ่งมีการไหลเวียนเป็นระเบียบน้อยกว่าแบบ Unidirectional Flow Cleanroom

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?