แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน Expanded Polystyrene Foam, EPS Foam

F-Grade Foam คือ อะไร?

แผ่นฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน Expanded Polystyrene Foam, EPS Foam

 

พอลิสไตรีน (Polystyrene Foam, PS Foam) ชนิด F-Grade

F-Grade Foam คือ โฟมที่เติมสารเคมีหน่วงไฟ (Fire Retardant)
เมือมีการติดไฟเกิดขึ้นจะสามารถชะลอการลามไฟได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

  • PS Foam นิยมนำไปใช้งานเป็นไส้กลางของแผ่นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ
    หรือที่เรียกว่า EPS (Expanded Polystyrene Foam) Sandwich Panel
  • นิยมใช้งานเป็นแผ่นผนังห้องเย็น ไลน์ผลิตอาหาร
  • สามารถกันความร้อน รักษาอุณหภูมิได้ดี
  • แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถกันไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะละลายกลายเป็นหยดไฟ
    ลุกลาม เสียโครงสร้าง ทำให้อาคารถล่ม
  • และมีค่าการดูดซับน้ำสูง (Water Absorption) เมื่อเทียบกับฉนวน PIR Foam และ PU Foam
  • มีค่าความเป็นฉนวนต่ำกว่า PU (Polyurethane Foam) ) หรือ PIR ปลอม ที่มีค่าการกันไฟ Index < 350 และ PIR แท้ๆ (Polyisocyanurate Foam) ที่มีค่าการกันไฟ Index > 350
 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?