ห้องแช่เย็น (Cold Room)” กับการถนอมอาหาร

การเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3 ถึง 7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็น (Cold Room) ใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (perishable food) ได้แก่

 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ
 • อาหารทะเล (ทั้งสดและปรุงสุกแล้ว)
 • อาหารแปรรูปขั้นต่ำ (minimally-processed food)
 • น้ำนมดิบและผลิตภัณฑ์นม (dairy product) เช่น น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ เนย โยเกิร์ต เนยแข็ง นมเปรี้ยว
 • ไข่
 • ผักและผลไม้สด
 • อาหารพร้อมบริโภค (ready-to-eat foods)
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม
 
 

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็น

การแช่เย็นเป็นการถนอมอาหาร (food preservation) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

 • ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) เช่น Salmonella, Vibrio, Shigella, Listeria, Escherichia coli เป็นต้น
 • ชะลอการเสื่อมเสียของอาหารด้วยจุลินทรีย์ (microbial spoilage)
 • การบ่มเนื้อสัตว์ (meat aging)
 • ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี
 • ลดอัตราการหายใจ (respiration rate) ของผักและผลไม้

การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร

 • การแช่เย็น ผักและผลไม้ (cold storage of fruit and vegetable)
 • การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็น และความชื้นสัมพัทธ์
 • การแช่เย็น เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (cold storage of meat and meat products)
 • การแช่เย็น น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (cold storage of milk and dairy product)
 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?