การแช่เยือกแข็ง (freezing)

เย็นจัด ประหยัดไฟ สร้างผลกำไรได้มากกว่า
ด้วยห้องแช่แข็ง กันไฟ FIWall i370 PIR Sandwich Panel

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่มีชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ อาหารแช่เยือกแข็งแบบพร้อมทานจึงมีบทบาทมากขึ้น ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อลดเวลาในการเตรียมอาหารและสะดวกในการบริโภค เช่น อาหารพร้อมทานแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ผักแช่แข็ง เฟรนช์ฟรายส์ ขนมหวานแช่แข็ง เป็นต้น

โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานห้องเย็น หรือ โรงงานรับฝากอาหารแช่แข็ง ที่มีการควบคุมอุณหภูมิความเย็น และความสะอาด จึงต้องใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนผนัง แบบ Sandwich Panel เพราะแผ่นฉนวนแบบนี้สามารถกันความร้อนจากภายนอก รักษาอุณหภูมิได้ดี และรองรับระบบคุณภาพอาหารมาตรฐานสากล GMP และ HACCP

การแช่เยือกแข็ง (Freezing) คือ อะไร

การแช่เยือกแข็ง (freezing)

การแช่เยือกแข็ง เป็นกรรมวิธีการแปรรูปอาหาร (food processing) เพื่อถนอมอาหาร (food preservation) ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหาร ให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส น้ำในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง เป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่น

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง มีหลากหลายรูปแบบ และใช้ได้ดีกับอาหารแทบทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรืออาหารที่ผ่านการปรุงสุก (cooking) เพื่อเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ติ่มซำ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป การแช่เยือกแข็งสามารถใช้ร่วมกับกรรมวิธี การแปรรูปอาหารวิธีอื่น เช่น การพาสเจไรซ์ (pasterization) การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี (food irradiation) การหมัก (fermentation) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานขึ้น

วัตถุประสงค์ของการแช่เยือกแข็งอาหาร

1. เพื่อการถนอมอาหาร การแช่เยือกแข็ง เปลี่ยนสถานะของโมเลกุลของน้ำในอาหารให้เป็นน้ำแข็ง (ice crystal formation) ถึงแม้การแช่เยือกแข็งอาหารจะไม่ทำให้น้ำทั้งหมดกลายเป็นน้ำแข็ง แต่น้ำในอาหารที่ผ่านการแช่เยือกแข็งจะมีความเข้มข้นสูง ทำให้อาหารแช่เยือกแข็ง มีค่า water activity ต่ำ

การแช่เยือกแข็งเป็นการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำลง มีวัตถุประสงค์ คือ

 • เพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย (bacteria) ยีสต์ (yeast) รา (mold) พยาธิ (parasite) ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารเกิดการเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) ที่เป็นอันตรายในอาหาร (biological hazard)
 • เพื่อยับยั้งปฎิกิริยา ชีวเคมีของอาหาร เช่น การหายใจ (respiration) ของผักและผลไม้ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นสาเหตุ ของการเสื่อมคุณภาพ เช่น lipid oxidation ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมเสียอาหาร

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ไม่จำกัดรูปแบบ มีทั้งผลิตภัณฑ์แบบ IQF ที่ใช้เป็นวัตถุดิบพร้อมปรุง ซึ่งสะดวกในการใช้ และยังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน (ready-to-eat) รูปแบบใหม่ๆ หรือได้ไม่จำกัด ทำให้กระจายสินค้าได้กว้างขวาง ช่วยเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบพื้นฐาน เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ อาหารทะเล

ตัวอย่าง การเพิ่มมูลค่าชิ้นส่วนไก่ของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่เยือกแข็ง หลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั่วโลก เช่น ผลิตภัณฑ์แบบตะวันออก ซึ่งนิยมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศแถบเอเซียอื่นๆ ได้แก่ ลูกชิ้นไก่ ขาไก่ย่าง สะเต๊ะไก่ ไก่ห่อกะหลํ่า ไก่คาราเกะ ผลิตภัณฑ์แบบตะวันตก เช่น เบอร์เกอร์ไก่ อกไก่ทอด นักเก็ตไก่ อกไก่สอดไส้ชีส เป็นต้น

แผ่นผนังฉนวนกันความร้อน ควบคุมอุณหภูมิความเย็น Sandwich Panel

คือ แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ด้าน และฉนวนตรงกลางประกอบติดกันด้วยการเพิ่มการยึดติด หรือเรียกว่าแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel

โดยทั่วไปแผ่นเหล็กด้านนอกที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา คือ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี หรือ PPGI ที่มีความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP

ฉนวนกันความร้อนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น PIR Foam, เส้นใย Rockwool และ EPS Foam ใช้งานเป็นแผ่นผนังกันความร้อน ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร, บานประตู, ฝ้าเพดาน และหลังคา สำหรับ ห้องฟรีส ตู้ฟรีซ ห้องเย็น ไลน์ผลิต หรือ คลังสินค้า ช่วยรักษาอุณหภูมิ ป้องกันความร้อนไม่ให้สามารถผ่านจากผนังภายนอกไปสู่ภายในห้องได้

FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech

แผ่นผนังฉนวน PIR Sandwich Panel กันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน
สำหรับห้องแช่เยือกแข็ง โรงงานห้องเย็นรับฝากสินค้า

แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR Sandwich Panel

ทำไม? ต้องเลือกใช้ แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370

 • กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหล แผ่นฉนวนชนฉนวน ชิดสนิทแน่น ด้วยระบบ Lock แผ่นฉนวน
  ZIP-LOCK ที่ใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. เพื่อให้ได้ระบบล็อกที่ทรงประสิทธิภาพ รูปทรง Z ทรงพลัง
 • PIR FIWall i370 สามารถทนความเย็นได้ต่ำสุดถึง -60 องศาเซลเซียส และ
  ทนความร้อนได้สูงสุดถึง 100 องศาเซลเซียส ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด
 • กันความร้อนได้ดีเยี่ยม เพราะ PIR FIWall i370 มีค่าความเป็นฉนวนดีที่สุด
  เมื่อเทียบกับ PS Foam ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30%
 • ยืดอายุการใช้งานห้องเย็นยาวนานกว่า 20 ปี เพราะ PIR FIWall i370
  มีค่าดูดซับน้ำต่ำ (Water Absorption) กว่า PU 2 เท่า และ EPS ถึง 8 เท่า
  คงค่าความเป็นฉนวนได้นานกว่า
 • กันไฟ ไร้ควัน PIR FIWall i370 มีค่า Index มากกว่า 350
  จึงทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ ผสานกับระบบ Lock แผ่นฉนวนที่ทรงพลัง
  ZIP-LOCK ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ ไม่มีรอยรั่วบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นผนัง
 • เพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากกว่า เพราะมีค่าการนำความร้อน (k-Value) ต่ำ และ
  มีค่าการต้านทานความร้อน (R-Value) สูง จึงสามารถใช้แผ่นฉนวนขนาดบางกว่า
  ที่อุณหภูมิห้องเย็นเท่ากัน
 • รองรับระบบคุณภาพ GMP และ HACCP
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจาก CFCs
 • ราคา PIR FIWall i370 ต่ำกว่า PIR นำเข้าถึง 40%
 • ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบครันใช้งานเป็นแผ่นผนังฉนวน
  ห้องฟรีส ห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า หรือ ห้องอบ

ตารางแสดงการดูดซับน้ำ (Water Absorption) ของฉนวน EPS, PU, PIR

Water absorption of PS PU PIR insulation

PIR Fire Test by Wall Tech

YouTube video

Sandwich Panel – PIR Fire Test by WALL TECH || EP.04/10

สร้างโรงงาน ห้องฟรีส ตู้ฟรีซ Freezer แช่แข็งอาหาร
เลือกฉนวนยังไงเหมาะกับโครงสร้างแบบไหน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Wall Tech ได้เลยค่ะ
ดูแลโครงการด้วยวิศวกรมากประสบการณ์ มาตรฐาน ISO 9001:2015

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?