ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP ในโรงงานผลิตอาหาร มีด้านใดบ้างที่ผู้ผลิตควรรู้

ข้อกำหนดมาตรฐาน GMP ในโรงงานผลิตอาหาร มีด้านใดบ้างที่ผู้ผลิตควรรู้

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมในไทย อย่างโรงงานผลิตอาหารนั้นมีขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้บริโภค ช่วยป้องกันความเสียหายหรือผลเสียที่อาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ซึ่งมีองค์กร สถาบันด้านต่างๆ มากมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมควรรู้ไว้เพื่อให้มีโรงงานถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อกำหนดของมาตรฐาน GMP ในโรงงานผลิตอาหาร

  • ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ ต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่อันตราย ไม่เป็นสนิม และต้องใช้วัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร และต้องมีการทำความสะอาด หรือมีการฆ่าเชื้อก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต เมื่อใช้งานเสร็จมีการจัดเก็บอย่างดีเพื่อป้องกันฝุ่น และเชื้อโรค
  • ด้านกระบวนการผลิต ต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอน ทั้งการผลิต การเก็บรักษา วัตถุดิบที่ใช้ การจัดเก็บและขนย้าย ตรงตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร
  • ด้านการสุขาภิบาล มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ห้องน้ำ การระบายน้ำทิ้ง ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
  • ด้านการบำรุงรักษา จะต้องมีการทำความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ในสภาพที่สะอาด ทั้งก่อนและหลังการผลิต
  • ด้านบุคลากร ในโรงงานบุคลากรต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด หรือต้องเป็นชุดที่เหมาะต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรต้องมีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย และไม่เป็นโรคผิวหนัง หรือโรคเรื้อน
  • ด้านสถานประกอบการ ต้องตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ทำให้อาหารปนเปื้อนได้ง่าย ภายในโรงงานผลิตอาหารต้องมีการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน สะดวกต่อการทำความสะอาด แยกพื้นที่ทำงานเป็นสัดส่วน

มาตรฐานต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมาตรฐาน GMP ในโรงงานผลิตอาหาร  ที่มีการตรวจสอบขั้นตอนหรือบริการต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมควรต้องรู้เอาไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น  
ซึ่งแผ่นฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel ของ Wall Tech นั้นรองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP และการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล ISO9001:2015 ทั้งคุณภาพ และความปลอดภัย ทำให้ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการจาก Wall Tech ไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเย็น การรับสร้างโรงงานขนาดเล็ก gmp แผ่นฉนวนกันความร้อนชนิดต่าง ๆ ตรงตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?