สร้างห้องล้างไตที่บ้านด้วยหลักการแบบห้องปลอดเชื้อโรค

สร้างห้องล้างไตที่บ้านด้วยหลักการแบบห้องปลอดเชื้อโรค

ห้องปลอดเชื้อหรือห้องคลีนรูม นอกจากจะมีการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองแล้ว ก็ยังมีการใช้ห้องปลอดเชื้อคลีนรูมในทางการแพทย์เช่นกัน รวมถึงยังสามารถสร้างห้องล้างไตที่บ้านได้ เพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ และช่วยเพิ่มความสะดวกในการล้างไตเองได้

ที่มาของห้องล้างไตที่บ้าน

เนื่องจากโรคไตวาย เป็นโรคที่ไตไม่สามารถขับน้ำ หรือกำจัดของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกายได้ จนทำให้ร่างกายเสียสมดุล การล้างไตจึงเป็นหนึ่งในการรักษา การมีห้องล้างไตที่บ้านจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลมีความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากต้องล้างไตทุกวัน วันละ 4-5 ครั้ง การต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทุกวันอาจจะไม่มีความสะดวกขนาดนั้น

ผู้ป่วยประเภทใดเหมาะกับการล้างไตด้วยห้องปลอดเชื้อล้างไตที่บ้าน

การล้างไตที่บ้านเหมาะกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดินทางไปโรงพยาบาลได้ยาก ผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจที่อาจเกิดความผิดปกติต่อการทำงานของหัวใจได้ หากต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งการรักษาความสะอาด เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก การมีห้องปลอดเชื้อล้างไตที่บ้านจะทำให้ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากภายนอกได้ เพราะห้องปลอดเชื้อสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ควบคุมอุณหภูมิและอนุภาคฝุ่นละอองได้

สิ่งที่ควรคำนึงในการสร้างห้องปลอดเชื้อล้างไตที่บ้าน

การสร้างห้องปลอดเชื้อล้างไตที่บ้าน จึงควรคำนึงถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก ห้องคลีนรูมจาก Wall Tech นั้นสามารถตอบโจทย์ในมาตรฐานความสะอาดได้อย่างดี ระดับเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล ทำให้สามารถล้างไตได้อย่างมั่นใจ เพราะในห้องจะไม่สะสมฝุ่น เชื้อโรค ปลอดเชื้อ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งสกปรกเข้าสู่ภายในห้องได้ และใช้ผนังฉนวนกันความร้อน PIR FIWall i370 ที่มีคุณสมบัติที่ช่วยกันความร้อน รักษาอุณหภูมิความเย็นภายในห้องได้อย่างดี

การสร้างห้องล้างไตที่บ้าน ก็เหมือนกับการสร้างห้องปลอดเชื้อที่ต้องมีการรักษามาตรฐานมีการควบคุมอากาศ ความดัน หรือปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ห้องนั้นๆ สะอาดและปลอดเชื้อมากที่สุด เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่อาจส่งผลต่อผู้ป่วยได้ และให้ห้องล้างไตสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?