รองผู้ว่าฯเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการ “นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี ที่นครปฐม” 25 April 2014

รองผู้ว่าฯ นครปฐม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557 

วันนี้ (25 เม.ย.57) นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามโครงการนายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดีที่นครปฐม ประจำเดือนเมษายน 2557 ณ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยนายสุทธิ เด่นวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผลิตและติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 254 คน เป็นชาย 184 คน หญิง 70 คน ลูกจ้างพิการ 4 คน ไม่มีแรงงานต่างด้าว

โดยบริษัทฯ มีสภาพการจ้างและสภาพการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในโรงงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน ผู้บริหารสถานประกอบกิจการมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบกิจการควบ คู่ไปกับการดูแลผู้ใช้แรงงาน และเข้าร่วมโครงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับความต้องการด้านแรงงาน บริษัทฯเคยใช้บริการจัดหาพนักงาน กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งตำแหน่งงานว่าง และบริษัทฯไม่มีประวัติการใช้แรงงานต่างด้าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

ในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งอยู่ระหว่างประสานการดำเนินงาน นอกจากนี้ด้านประกันสังคม มีการนำส่งเงินสมทบถูกต้องครบถ้วน โดยนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระผ่านหน่วยบริการ การส่งข้อมูลด้วยแบบ/การแจ้งเข้า – ออกงาน เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมอีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5704250010246

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?