1

1

Wall Tech บริจาคแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป FIWall i370 by Wall Tech ให้โรงพยาบาลศิริราช สร้างห้องปลอดเชื้อ สู้ COVID-19

 

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดหนักหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ทำงานอย่างหนัก พร้อมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมที่ต้องต่อสู้กับไวรัส COVID-19

 
 
2
 
 

บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ตระหนักดีถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และทราบว่าโรงพยาบาลมีความต้องการสร้างห้องปลอดเชื้อสำหรับทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 อย่างมาก Wall Tech จึงร่วมบริจาคแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป FIWall i370 by Wall Tech ให้โรงพยาบาลศิริราช ที่ต้องการปรับปรุงห้อง ICU ณ ตึกอัศดาษฐ์ ให้เป็นห้องปลอดเชื้อ สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 สร้างความภูมิใจอย่างยิ่งที่ทำให้ Wall Tech ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยครั้งนี้

 
 

Wall Tech ผู้นำด้านการผลิตแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปครบวงจร สำหรับสร้างห้องคลีนรูม หรือ ห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ สำหรับอุตสาหกรรมยา, ห้องปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา, ห้องผ่าตัด, ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับชีววัตถุอันตราย หรือ เชื้อโรคไวรัส โดยได้รองรับมาตรฐาน GMP และ PIC/S เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ร่วมมือกัน และเป็นกำลังใจ ให้ทุกฝ่าย ฝ่าฟันภัยพิบัติไวรัส COVID-19 ไปได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนั้น บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด มีมาตรการในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยความปลอดภัยให้กับพนักงาน ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ และในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าต่อไป

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?