อัคคีภัยในอุตสาหกรรม

อัคคีภัยในอุตสาหกรรม ป้องกันได้อย่างไร?

อัคคีภัยในอุตสาหกรรม

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคมตามมาเป็นมูลค่ามหาศาล

ดังนั้นการป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญ ต้องมีความระมัดระวังและป้องกันเหตุอันก่อให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เช่น

  • จัดเก็บวัตถุไวไฟ บริเวณหรือห้องที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยและสม่ำเสมอ
  • จัดสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ให้เหมาะสม
  • ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ
  • จัดอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 

นอกจากนี้ การเลือกใช้แผ่นฉนวนกันไฟก็มีส่วนสำคัญในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยได้อีกทางเลือกหนึ่ง ฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech ระบบ ZIP-Lock ของบริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน PIR แท้ๆ เมื่อเกิดอัคคีภัยไม่สามารถติดไฟและไร้ควัน เพราะสามารถสร้างชั้นคาร์บอนขึ้นมาปกคลุมผิวหน้าของแผ่นฉนวนไว้

สำหรับระบบ Z-Improvement Lock (ZIP-Lock System) ถูกออกแบบเพื่อกันไฟโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้เหล็กยาวถึง 9 ซม. เป็นระบบ Lock ที่แข็งแรงและทนต่อแรงปะทะมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Lock ของแผ่นฉนวนแบบอื่นๆ ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียการรักษาอุณหภูมิ ใช้สำหรับห้องเย็น ห้องไลน์ผลิต คลังสินค้า และที่สำคัญสามารถกันไฟได้

สามารถอ่านข้อมูล แผ่นฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech เพิ่มเติมได้ที่นี่
https://wtg.co.th/index.php/th/products/fireproof-panel-pir.html
 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?