อย่าหลงเชื่อค่า k-Value ตามทฤษฎี

Wall Tech Knowledge #รู้มากอยากแชร์

“อย่าหลงเชื่อ!!! ค่า k-Value ตามทฤษฎี”

อย่าหลงเชื่อค่า k-Value ตามทฤษฎี

 

PU Foam ที่พบมากในท้องตลาดเป็นตัวอย่างหนึ่งของฉนวน ที่มีค่า k ไม่เป็นไปตามทฤษฎี
เนื่องจากกระบวนการผลิต ที่ส่งผลให้ปฏิกิริยาเคมีไม่สมบรูณ์

 
 
k-Value ไม่สมบูรณ์ ส่งผลเปลืองไฟ ควบคุมอุณภูมิภายในห้องยาก

เมื่อปฏิกิริยาเคมีไม่สมบรูณ์ จะทำให้ฉนวนนั้นมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนที่เปลี่ยนไป
กล่าวคือ ค่า k ไม่เป็นไปตามทฤษฎี (แย่ลง)

2 ผลร้ายที่ตามมา เมื่อค่า K ไม่เป็นไปตามทฤษฎี

1. เกิดการเปลืองไฟ

2. การควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง ยากขี้น

 

“ระวัง!! สิ่งที่ซื้อกับสิ่งที่ได้อาจไม่เหมือนกัน”

5 ปัจจัยที่ทำให้แผ่นฉนวนไม่สมบูรณ์

การควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้สมบรูณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ผลิตหลายรายอาจทำไม่ได้เลย
และเชื่อหรือไม่ว่าปฏิกิริยาเคมีไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่า

“5 ปัจจัยที่ทำให้ปฏิกิริยาไม่สมบรูณ์”

1. ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิการผลิต

2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตไม่เหมาะสมกับการเกิดปฏิกิริยา

3. อัตราส่วนของสารเคมีไม่ถูกต้อง

4. การเสือมสภาพของสารเคมี

5. ระยะเวลาและอุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาไม่เหมาะสม

 
 

“ความลับ 5 ข้อของ Wall Tech ที่คุณต้องรู้”

5 ปัจจัยที่ทำให้แผ่นฉนวนสมบูรณ์

1. Wall Tech ควบคุมอุณหภูมิการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ตลอดสายการผลิต

2. Wall Tech ใช้เครื่องจักรระบบ 5 Components สำหรับการเกิดปฏิกิริยาของ PIR โดยเฉพาะ

3. Wall Tech ใช้ระบบ Computer ควบคุมการผลิต และติดตั้งระบบ Metering ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงถึง 99.99% จากประเทศเยอรมนี

4. Wall Tech เก็บสารเคมีไว้ในอุณหภูมิ 25 cº ตลอด 24 ชั่วโมง และปกคลุมผิวชั้นบนด้วยแก้สเฉื่อย (Nitrogen) เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาด้วยตัวเอง ก่อนการผลิต

5.Wall Tech ควบคุมความเร็วในการผลิตและอุณหภูมิของการก่อตัวให้เหมาะสมกับการเกิดปฏิกิริยาของ PIR โดยเฉพาะ ด้วยหลักการสาก

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก

คุณพยุงศักดิ์ เทพสืบ
วิศวกรเทคนิคอาวุโส

 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?