ห้องเย็น Cold Room และ แผ่นฉนวนห้องเย็น คือ อะไร

BLOG

ห้องเย็น Cold Room และ แผ่นฉนวนห้องเย็น คือ อะไร?

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold room Or Cold Storage) สำหรับเก็บรักษาสินค้า
 

ห้องเย็น (Cold Room, Chilling Room, Cold Storage) คือ สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ที่อุณหภูมิต่ำ แต่ต้องไม่ต่ำถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหารนั้น โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18 องศาเซลเซียส แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป ส่วนใหญ่ห้องเย็นจะถูกใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล นม เนย ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการแช่เย็น เมื่อเก็บอาหารภายในห้องเย็นจะเกิดผล ดังนี้

  • ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ จะลดลง
  • อัตราการหายใจของ ผัก ผลไม้ และจุลินทรีย์ต่างๆ ลดลง
  • การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ลดลงซึ่งก็จะเป็นการชะลอเวลาที่อาหารจะเสียได้

ห้องเย็น สำหรับแช่อาหาร แบ่งเป็นหลายลักษณะ เช่น

  • ห้องเย็น สำหรับแช่ผักและผลไม้ (Cold storage of fruit and vegetable)
  • ห้องเย็น สำหรับแช่เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage of meat and meat products)
  • ห้องเย็น สำหรับแช่นมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Cold storage of milk and dairy product)
 
 

แผ่นฉนวนห้องเย็น คือ อะไร?

 Cold Storage Room

แผ่นฉนวนห้องเย็น คือ แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป หรือ Sandwich Panel ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ด้าน และไส้ฉนวนตรงกลางประกอบติดกันด้วยการเพิ่มการยึดติด

โดยทั่วไปแผ่นเหล็กด้านนอกที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา คือ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี หรือ PPGI ที่มีความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) รองรับมาตรฐาน GMP และ HACCP

ไส้ฉนวนที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น PIR Foam, เส้นใย Rockwool และ EPS Foam ใช้งานเป็นแผ่นผนังกันความร้อน ทั้งภายใน-ภายนอกอาคาร, บานประตู, ฝ้าเพดาน และหลังคา สำหรับห้องเย็น ไลน์ผลิต คลังสินค้า ช่วยรักษาอุณหภูมิ ป้องกันความร้อนไม่ให้สามารถผ่านจากผนังภายนอกไปสู่ภายในห้องได้

 
 

ปรึกษา-สอบถามฟรี!!! เกี่ยวกับงานออกแบบ ติดตั้ง ห้องเย็น GMP สำหรับอุตสาหกรรม ได้ที่

 
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.