fbpx

LOGOWEBSITE

BLOG

FM Approvals และ FM Approved คือ อะไร?

WALLROC แผ่นฉนวนกันไฟ Rockwool ใยแนวตั้ง มาตรฐานการกันไฟ FM Approvals

FM Approvals คือ หน่วยงานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยของกลุ่มประกันภัยในสหรัฐอเมริกา (Factory Mutual or FM Global) เพื่อให้บริษัทต่างๆ มีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการผ่านมาตรฐานการป้องกันการสูญเสีย ทั้งในแง่คุณภาพ ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพในการใช้งาน ด้วยกระบวนการตรวจสอบที่มีการรองรับทางวิทยาศาสตร์จากการวิจัย การทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับโลก ผนวกกับประสบการณ์ในการทำงานที่มีมาอย่างยาวนาน

 
 

FM Appoved

FM Approved คือ ตราสัญลักษณ์ที่จะปรากฎอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟ FM Approvals และใบประกาศนียบัตรของ FM Approvals จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความมั่นใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น หากท่านต้องการเลือกใช้แผ่นฉนวนอาคารที่กันไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จงเลือกแผ่นฉนวนกันไฟที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบการกันไฟระดับโลก FM Approvals และมีตราสัญลักษณ์ FM Approved บนผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

 
 

ปรึกษา-สอบถามฟรี เกี่ยวกับแผ่นฉนวนสำเร็จรูป กันความร้อน กันไฟ ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับโลก FM Approvals ได้ที่นี่

 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.