5 เรื่องสำคัญ ที่เจ้าของโรงงาน GMP ไม่ควรพลาด

สร้างโรงงานให้ตรงมาตรฐาน GMP กับ 5 เรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรพลาด

ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนั้น มักมีมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับหลายเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ที่สำคัญคือ การได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ที่จะเป็นตัวการันตีได้ว่า GMP โรงงานนั้นได้ผลิตอาหารได้ตามมาตรฐานจริง และการจะได้ GMP โรงงานนั้น มีมาตรฐาน หรือข้อกำหนดใดบ้างที่ผู้ประกอบการควรรู้

5 เรื่องสำคัญ ที่เจ้าของโรงงาน GMP ไม่ควรพลาด

รวม 5 เรื่องสำคัญที่เจ้าของโรงงาน GMP ต้องรู้

1. มาตรฐาน GMP คืออะไร

มาตรฐาน GMP ย่อมาจากคำว่า Good Manufacturing Practice คือ มาตรฐานในการผลิตอาหาร ถือเป็นเกณฑ์ควบคุมในการผลิต เพื่อให้ทำการผลิตอาหารออกมาได้ตรงตามมาตรฐาน ช่วยป้องกันผู้บริโภคจากความเสี่ยงที่อาจมีการปนเปื้อน สิ่งเจือปน หรืออันตรายจากอาหาร

2. การควบคุมของมาตรฐาน GMP

GMP โรงงานนั้น มีการควบคุมมาตรฐานในหลายส่วน ตั้งแต่ส่วนกระบวนการผลิต การคัดสรรและจัดเก็บวัตถุดิบ ผลผลิตที่ออกมาแบบสำเร็จรูป และยังรวมไปถึง สถานประกอบการ โรงงาน โครงสร้างต่างๆ ด้วย

3. มาตรฐาน GMP มีกี่ประเภท

 • มาตรฐาน GMP แบบสุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นมาตรฐานทั่วไป สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท
 • มาตรฐาน GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นมาตรฐานสำหรับเรื่องความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ

4. สุขลักษณะที่กำหนดตามมาตรฐาน GMP

GMP โรงงาน มีข้อกำหนด 6 ข้อ สำหรับการผลิตอาหารทุกประเภทด้วยกัน ได้แก่

 1. บริเวณสถานที่ตั้งและส่วนอาคารการผลิต
 2. เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
 3. การควบคุมกระบวนการผลิต
 4. การสุขาภิบาล
 5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
 6. บุคลากรและสุขลักษณะ

5. ข้อกำหนดสำคัญของ General GMP ที่ควรรู้

 • ด้านสถานประกอบการ อาคารการผลิต ต้องตั้งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่จะทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย มีการซ่อมบำรุง รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ต้องมีการแบ่งสัดส่วนในการทำงานอย่างชัดเจน
 • ด้านกระบวนการผลิต ต้องมีการควบคุมการผลิตตามหลักสุขาภิบาลทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย การขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ด้านสุขาภิบาล ต้องมีการควบคุมสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานมากที่สุด เช่น อ่างล้างมือ ห้องน้ำ การระบายน้ำทิ้ง ระบบกำจัดขยะ
 • ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิตอาหารต้องมีความปลอดภัย ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ แข็งแรง ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร และต้องมีการทำความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต มีการจัดเก็บเป็นสัดส่วนป้องกันสิ่งสกปรกต่าง ๆ
 • ด้านการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด ทางโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีการทำความสะอาด เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตให้อยู่ในสภาพดี และสะอาดอยู่เสมอทั้งก่อนและหลังใช้งาน
 • ด้านบุคลากร ต้องมีการสวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน สะอาด สุขภาพดี ไม่เป็นโรคผิวหนัง วัณโรคในระยะอันตราย

โรงงาน GMP

หลักเกณฑ์การผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP คือเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หากผลิตอาหารได้ตามข้อกำหนด จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน Wall Tech เป็นผู้นำด้านการผลิตและติดตั้งแผ่นผนังฉนวนกันความร้อน Sandwich Panel การใช้แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้การสร้างโรงงานหรือสร้างห้องต่างๆ ในโรงงานของคุณได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยเรื่องของมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย แต่การวางระบบทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางระบบต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน GMP

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?