Cold Storage Room 1

Check ก่อน Start เลือกแบบไหน? ระหว่าง ห้องเย็น กับ ห้องเย็นสำเร็จรูป

เมื่อพูดถึงห้องเย็น ในธุรกิจหลายๆ ประเภทที่มีความจำเป็นต้องใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อถนอมและรักษาคุณภาพของสินค้า วัตถุดิบ หรือ ผลผลิต เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ชะลอการเสื่อมสภาพหรือเน่าเสียของอาหาร ลดอัตราการหายใจของผักและผลไม้  ให้คงความสดใหม่ไว้ได้นาน สำหรับการบริโภคหรือเตรียมจำหน่าย

ก่อนสร้างห้องเย็นทุกครั้ง ควรสำรวจปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

  • สถานที่ติดตั้ง ต้องสะดวกต่อการลำเลียงสินค้า
  • ปริมาณสินค้าที่จะเก็บ
  • อุณหภูมิห้องเย็นที่ต้องการ
  • ประเภทสินค้า

ห้องเย็นในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ห้องเย็น แบบฝังประกอบเร็ว หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม (ประกอบติดตั้งหน้างาน)
  • ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่

ผู้ประกอบการสามารถ Check ข้อมูล 11 ปัจจัย ก่อนมีห้องเย็นจากตารางด้านล่างนี้ เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัย

ห้องเย็น แบบฝังประกอบเร็ว หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม (ติดตั้งหน้างาน)

ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่ (มือ 1)

1. สถานที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายนอกอาคาร
2. ปริมาณสินค้า 2 ตัน ถึง 100 ตัน 2 ตัน ถึง 10 ตัน
3. อุณหภูมิ +18 องศาเซลเซียส ถึง -60 องศาเซลเซียส +18 องศาเซลเซียส ถึง -40 องศาเซลเซียส
4. งบประมาณเริ่มต้น ประเมินราคาตามหน้างานจริง ประมาณ 250,000 ถึง 500,000 บาท (ราคายังไม่รวม ค่า Vat 7% และค่าขนส่ง)
5. เคลื่อนย้าย ไม่ได้ ได้
6. ขนาดห้องเย็น ตามความต้องการของลูกค้า ตามขนาดมาตรฐานที่กำหนดไว้
7. ประเภทฉนวนกันความร้อน PIR Foam, PS Foam, PU Foam PS Foam, PU Foam
8. การออกแบบ มีการเขียนแบบตามสเปค ไม่มีต้องเขียนแบบ
9. การติดตั้ง ประกอบ/สร้างหน้างาน ประกอบเสร็จจากโรงงาน ยกไปวางที่หน้างาน
10 ระยะเวลาในการผลิตเริ่มต้น ประมาณ 10-15 วัน หรือตามสภาพหน้างาน ประมาณ 30 วัน
11. ระยะเวลาลงทุน ประมาณ 10-20 ปีขึ้นไป ประมาณ 5-10 ปี

หวังว่าข้อมูลทั้ง 11 ข้อนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการนำไปประกอบการตัดสินใจ ก่อนทำการเลือกลงทุนสร้าง หรือซื้อห้องเย็น ให้ได้ตรงความต้องการมากที่สุด เพราะการสร้างห้องเย็น 1 ครั้ง ถือเป็นต้นทุนธุรกิจ จึงต้องเลือกให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

ต่อไปจะพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเย็นทั้ง 2 ประเภทนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ ห้องเย็น และ ห้องเย็นสำเร็จรูป มากยิ่งขึ้น

ทำความรู้จัก ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม คือ อะไร ?

Cold Storage Room 1

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม คือ ห้องเย็นที่ประกอบติดตั้งโดยการแยกชิ้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์ ขนส่งไปที่หน้างาน (บริเวณที่ต้องการก่อสร้าง) และประกอบหรือสร้างขึ้นเป็นห้องเย็น ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถออกแบบและสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า ดูแลการออกแบบติดตั้งจนกระทั่งส่งมอบงาน โดยทีมวิศวกรและทีมช่างผู้ชำนาญงาน

ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs (Small Medium Enterprises) ที่ต้องการขยายกิจการ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ห้องเย็นรับฝากสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานยา เครื่องสำอาง เป็นต้น

ทำความรู้จัก ห้องเย็นสำเร็จรูป คือ อะไร ?

ห้องเย็นสำเร็จรูป หรือ ห้องเย็นเคลื่อนที่ คือ ห้องเย็นขนาดเล็ก ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน โดยการนำแผ่นฉนวนสำเร็จรูปประกอบขึ้นเป็นห้อง ติดตั้งประตู ม่าน ระบบไฟฟ้า และระบบทำความเย็น พร้อมใช้งานได้ทันที  มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความลึกของห้องเย็นสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับความยาวของรถขนส่ง เพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้ การติดตั้งทำได้โดยใช้เครนยกขึ้นรถเฮียบ และยกไปวางไว้ที่หน้างาน ในพื้นที่ โล่งกว้าง หลังคาต้องสูง (ไม่ต่ำกว่า 2.6 ม.)

ห้องเย็นสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เช่น SMEs (Small Medium Enterprises) หรือผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ (Start Up) ด้วยเหตุผลเหล่านี้

  • มีต้นทุนที่ไม่สูง
  • เคลื่อนย้ายสะดวก
  • หากไม่ได้ใช้งานแล้ว สามารถนำมาจำหน่ายเป็นห้องเย็นสำเร็จรูปมือ 2 ได้

 “ไม่ว่าจะเป็น ห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป ปัจจัยที่สำคัญ คือ การควบคุมอุณหภูมิความเย็นให้คงที่ตามความต้องการ”

การเลือกใช้ผนังกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ในการสร้างห้องเย็น หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป รวมถึงระบบการติดตั้งที่ได้มาตรฐานสากลจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ นอกจากทำให้ได้ห้องเย็นประสิทธิภาพเยี่ยม กันความร้อน กักเก็บความเย็นไม่รั่วไหลแล้ว ยังช่วยให้เครื่องทำความเย็นไม่ต้องทำงานหนัก Save ค่าไฟ และยืดอายุการใช้งานห้องเย็นให้ยาวนานยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นสร้างห้องเย็นด้วยผนังกันความร้อนสำเร็จรูป PIR Panel แทนผนังกันความร้อนสำเร็จรูปแบบเก่า PS Panel และ PU Panel เพราะผนังกันความร้อนสำเร็จรูปทั้ง 2 แบบนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถกันไฟได้ สินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บภายในห้องเย็นมูลค่าสูง ราคาหลักล้าน หากเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมา เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนแทบประเมินมูลค่าไม่ได้ หนำซ้ำอายุการใช้งานสั้น ต้องรื้อถอนเปลี่ยนบ่อยเพราะฉนวนเสื่อมไม่ได้คุณภาพ หลังจากการใช้งานได้เพียง 5 ปี

FIRE Performance

Wall Tech ได้ทุ่มเทคิดค้นและพัฒนาแผ่นฉนวนสำเร็จรูปคุณภาพสูง รุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech ทุกแผ่นผลิตจากเครื่องจักรและเคมีที่ยกแพลนท์มาจากประเทศ Germany เจ้าแรกเจ้าเดียวในไทย ที่มีระบบ Lock แผ่นฉนวน ZIP-LOCK System ทรงพลัง แข็งแรงขึ้น พัฒนาเพื่อปิดข้อเสียของแผ่นฉนวน PS Panel และ PU Panel มีค่า Index มากกว่า 350 กันไฟ ไร้ควันได้จริง มีค่าการนำความร้อน ( k-Value) ต่ำ กันความร้อนได้ดีที่สุด ใช้งานได้ยาวนานกว่า 20 ปี ตอบโจทย์การใช้งานทุกอุตสาหกรรม

FIWall i370 PIR Sandwich Panel

Wall Tech ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแผ่นฉนวนสำเร็จรูปกันความร้อน พร้อมช่วยผู้ประกอบการทำกำไรจากการใช้ห้องเย็นที่ผลิตขึ้นจากแผ่นฉนวนที่มีคุณภาพสูง เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?