Health Check 2564 4 1080

Health Check 2564 4 1080

Wall Tech Group ร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปครบวงจรของประเทศไทย จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน โดยได้รับการบริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลศาลายา

พนักงาน Wall Tech Group ทุกคนล้วนมีความสำคัญกับองค์กร ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง หากใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพแม้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาสุขภาพใหญ่ร้ายแรง ก็อาจส่งผลต่อบริษัทได้

Health Check 2564 900 1Health Check 2564 900 2Health Check 2564 900 3

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การตรวจสุขภาพและตรวจหาโรคเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เราจึงต้องดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดี โดยหมั่นตรวจเช็คสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอด้วยสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี เพราะร่างกายของคนเราก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีกลไกการทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเสื่อมสภาพได้ จึงต้องมีการตรวจหาความผิดปกติเพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที

การตรวจสุขภาพประจำทุกปี นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังทำให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ลูกค้าได้รับความพอใจและมีความมั่นใจในระบบคุณภาพของสินค้าและการบริการยิ่งขึ้น

Health Check 2564 900 4Health Check 2564 900 5

บริษัทฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจคลายกังวลและเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ พร้อมวางแผนการรักษาหรือเฝ้าระวังต่อไป

Wall Tech ฉนวนที่ดีที่สุด เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?