Wall Tech ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
Wall Tech ตรวจสุภาพประจำปี 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปครบวงจรของประเทศไทย และบริษัทในเครือ Wall Tech Group ร่วมกันตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญต่อองค์กร ถือได้ว่าเป็นกำลังพลของการทำงาน การมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมทั้งกายและใจ  เป็นเครื่องบ่งชี้ ถึงความมุ่งมั่นและการพัฒนาระบบคุณภาพการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพให้กับลูกค้าทุกรายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ลูกค้าได้รับความพอใจและมีความมั่นใจในระบบคุณภาพของสินค้าและการบริการยิ่งขึ้น

Wall Tech ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
Wall Tech ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
Wall Tech ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพ จึงจัดให้เป็นสวัสดิการของพนักงานและมีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้รับการบริการตรวจสุขภาพจากศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศาลายา เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่พนักงานทุกท่าน และเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคและความผิดปกติต่าง ๆ สำหรับเป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลสุขภาพต่อไป

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?