ติดตั้งห้องเย็น ต้องรู้อะไรบ้าง?
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อน ติดตั้งห้องเย็น ปี 2023

ติดตั้งห้องเย็น

ติดตั้งห้องเย็น เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้ความละเอียดสูง ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินงานการซึ่งต้องสอดคล้องตามข้อกฎหมายและมาตรฐานการก่อสร้างอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

และการสร้างห้องเย็นไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ระดับโรงงานจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่คุณต้องให้ความสำคัญหลายประการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังและนำไปสู่การที่โรงงานของคุณได้รับห้องเย็นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Wall Tech จะพาทุกคนมารู้จักกับหัวใจของการ ติดตั้งห้องเย็น ของผู้ประกอบการโรงงานทุกคนเพื่อเก็บวัตถุดิบหรือพักสินค้า ที่ต้องการความเย็นในการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงแนะนำบริการ รับสร้างห้องเย็น ที่จะพาให้ธุรกิจคุณได้รับมาตรฐานห้องเย็นระดับสูง บทความนี้จะเป็นสุดยอดคู่มือธุรกิจให้กับคุณเอง

ห้องเย็น คืออะไร?

ห้องเย็น คือ สถานที่หรือพื้นที่ สำหรับใช้เก็บรักษาอาหาร วัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ง่าย (Perishable Goods) ภายในห้องจะควบคุมอุณหภูมิ ให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ ประมาณ -18 องศาเซลเซียสตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต้องไม่ต่ำถึงขั้นจุดเยือกแข็งของอาหาร เพื่อไม่ไปทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งภายในห้องเย็นจะถูกควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดเก็บรักษาก่อนที่สินค้านั้นจะถูกส่งไปถึงมือผู้บริโภค

ติดตั้งห้องเย็น

ติดตั้งห้องเย็น เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

ติดตั้งห้องเย็น ไม่ได้นำไปใช้แค่กับธุรกิจด้านอาหารเท่านั้น แต่ห้องเย็นมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับใช้เก็บสินค้าที่ต้องการความเย็นในการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือสูญเสียคุณภาพได้ง่าย ยืดอายุสินค้า คงความสดใหม่อยู่เสมอ

ฉะนั้นห้องเย็น ที่ติดตั้งโดยใช้ผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปในก่อสร้าง จึงถูกนำไปใช้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • ธุรกิจอาหาร: ใช้เก็บรักษาวัตถุดิบ เช่น เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม, ผักและผลไม้
 • ธุรกิจเภสัชภัณฑ์: ใช้จัดเก็บรักษายาและวัคซีน หรือการเคลื่อนย้ายที่ไวต่ออุณหภูมิ
 • ธุรกิจเกษตรกรรม: ใช้เก็บรักษาพืชผลและพรรณไม้ต่าง ๆ
 • ธุรกิจอาหารทะเล: ใช้คงความสดใหม่ของกุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ
 • ธุรกิจเคมีภัณฑ์: ใช้เก็บและเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น สารทำละลาย, ก๊าซ
 • ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ: ใช้วิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ รวมถึงการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ
 • ธุรกิจโลจิสติกส์: ใช้เก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสะอาดหรือสินค้าที่ต้องการคงสภาพสดใหม่ก่อนจัดส่งถึงมือผู้บริโภค

เมื่อรู้แบบนี้แล้วการห้องเย็นหรือคลังสินค้าห้องเย็นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากและเหมาะกับทุกธุรกิจหรือทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการเก็บรักษาสินค้าให้ยาวนาน ก่อนนำส่งถึงมือผู้บริโภค ช่วยให้ได้คุณภาพสินค้ายอดเยี่ยมอยู่เสมอ เปรียบได้ว่า

‘ถ้าคุณมีห้องเย็น เหมือนคุณนำคู่แข่งอยู่หลายร้อยก้าว’

5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อน ติดตั้งห้องเย็น อัปเดตปี 2023

ติดตั้งให้เหมาะกับธุรกิจ

ห้องเย็นมีอยู่หลายแบบ ซึ่ง Wall Tech ได้รวบรวม ห้องเย็นประเภทต่าง ๆ มาทั้งหมด 5 ประเภท ที่คุณสามารถเลือก ติดตั้งห้องเย็น ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด ซึ่งภายในห้องเย็น ทั้ง 5 ประเภท จะมีกระบวนการ การใช้งานภายในห้องที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้

ห้องเย็น

กิจกรรมที่ 1 ห้องเย็นสำหรับ “เก็บรักษาความเย็น” คือ การเก็บรักษาสินค้าในอุณหภูมิที่ควบคุมเป็นระยะเวลานาน เพื่อรอการจัดส่งในขั้นตอนต่อไป

ประเภทของห้องเย็น

 1. Cold Storage Room:

  ห้องเย็นอุณหภูมิราว ๆ -25 ถึง +25 °C ใช้ ‘จัดเก็บ’ วัตถุดิบอาหาร, ผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือสินค้าที่ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับห้องจัดเก็บนั้น ๆ

 2. Anti Room:

  ห้องเย็นอุณหภูมิ -5 ถึง +10 °C ช่วยลดอุณหภูมิของอากาศภายนอกที่ไหลเข้าสู่ห้องเย็นประเภทต่าง ๆ เหมาะใช้สำหรับการ ‘พักสินค้า’ และ ‘กระจายสินค้า’

 3. Freezer Room:

  ห้องเย็นอุณหภูมิ -5°C ถึง -25°C ใช้ ‘เก็บผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน ๆ’ ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยสามารถเก็บได้ถึง 8-10 เดือน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งห้องเย็นสำหรับการ “ทำให้เยือกแข็ง” คือ การทำความเย็น ให้กับตัวสินค้าอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาสภาพความสดของสินค้า  ก่อนส่งไปยังกิจกรรมที่ 1 มี  2 วิธี

ประเภทของห้องเย็น

 1. Air Blast Freezer Room:

  ห้องเย็นอุณหภูมิราว ๆ -35 °C สำหรับการ ‘แช่แข็ง’ วัตถุดิบอาหารและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง นิยมใช้สำหรับธุรกิจอาหารทะเลเพื่อคงความสดใหม่เอาไว้

 2. Air Blast Chill Room:

  ห้องเย็นอุณหภูมิราว ๆ -10 ถึง +2 °C ใช้ ‘แช่เย็น’ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ให้สดใหม่เสมอ

ซึ่งกิจกรรมที่ 2 เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการ ลดอุณหภูมิลงให้อาหารเยือกแข็ง หรือเก็บรักษาในสภาพแช่แข็ง เช่น เนื้อสัตว์ กุ้ง หอย ปลา ผัก ผลไม้แช่แข็ง เป็นต้น ก่อนนำส่งไปยังห้องเย็นของกิจกรรมที่ 1 เพื่อจัดเก็บสินค้าให้สินค้าสดใหม่ และยืดอายุของสินค้าต่อไป

แต่ถ้าสินค้าของคุณเป็นสินค้าทั่วไป เช่น ผัก หัวหอม กระเทียม ผลไม้ เครื่องดื่ม ยา ฯลฯ  ใช้เก็บเพื่อถนอมสินค้าโดยไม่ต้องการทำให้สินค้าแข็ง ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ การใช้งานประเภทห้องเย็นของกิจกรรมที่ 2 นั่นเอง

การเตรียมระบบไฟฟ้าก่อน ติดตั้งห้องเย็น

การติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นอีกสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ เพราะระบบไฟฟ้าของห้องเย็นมีความซับซ้อนและมีส่วนประกอบมากมาย เช่น ระบบทำความเย็น, ตู้คอนโทรล สำหรับความคุมไฟฟ้า, การเดินสายระบบทำความเย็น, ระบบแสงไฟภายในห้องเย็น และอีกมากมาย ซึ่งถ้าแต่ละองค์ประกอบไม่สมบูรณ์ คุณภาพห้องเย็นจะต่ำลงจนใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ติดตั้งห้องเย็น

ดังนั้น เราอยากให้คุณศึกษาระบบไฟฟ้าให้ดี หรือเลือกบริการติดตั้งห้องเย็นโดยผู้เชี่ยวชาญ’ ซึ่งถ้าคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการ สร้างห้องเย็น ครบวงจร เพื่อให้ได้คุณภาพสูงตามมาตรฐานทุกขั้นตอน เพื่อการลงทุนธุรกิจที่คุ้มค่าและยั่งยืนในระยะยาว ปรึกษาการสร้างห้องเย็นกับ Wall Tech เลยตอนนี้

การเตรียมพื้นที่สำหรับห้องเย็น

ก่อนเลือกประเภทห้องเย็น คุณก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการ ติดตั้งห้องเย็น ก่อน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และปริมาณของสินค้า เช่น ห้องเย็นสำเร็จรูป กว้าง 2.5x3x2.5 สามารถเก็บสินค้า เช่น ผัก ผลไม้ได้ราว ๆ 2-3 ตัน  แต่ถ้าเป็นห้องเย็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่านี้ก็ต้องคำนวณการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับห้องเย็นที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิม

ติดตั้งห้องเย็น ด้วยผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ

การ ติดตั้งห้องเย็น จำเป็นต้องใช้วัสดุที่เก็บความเย็นได้อย่าง ‘ผนังฉนวนกันความร้อน’ (หรืออีกชื่อคือ แผ่นฉนวนห้องเย็นถ้าผนังฉนวนกันความร้อนเกรดต่ำ ห้องเย็นจะเก็บความเย็นได้ไม่ดี ทำให้สินค้าเน่าเสียรวดเร็ว และเปลืองค่าพลังงานสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นคุณต้องให้ความสำคัญและเลือกซื้อผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่คุณภาพดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ สามารถกักเก็บความเย็นได้ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานนานคุ้มค่าการลงทุน

Sandwich Panel PIR

ซึ่งถ้าพูดถึงผนังฉนวนกันความร้อน หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป หรือ Sandwich Panel ที่ประกอบด้วยแผ่นเหล็ก 2 ด้าน ที่มีฉนวนกันความร้อนอยู่ตรงกลาง ซึ่งตัวฉนวนตรงกลางนี้เป็นได้ทั้ง

 1. ฉนวนกันความร้อน PS หรือ โฟมขาว
 2. ฉนวนกันไฟ Rockwool หรือ โฟมใยหิน

ฉนวนกันความร้อน PIR หรือ โฟมเหลือง หรือที่เรียกว่า FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech เป็นผนังฉนวนที่กันความร้อนและกันไฟได้ดีเยี่ยม (อันดับ 1 ในประเทศไทย)

“ยิ่งฉนวนมีคุณภาพสูง ห้องเย็นของคุณก็จะคุณภาพสูงขึ้นตามลำดับ”

ติดตั้งห้องเย็น ต้องอย่าลืมศึกษากฎหมาย

ก่อนจะมีห้องเย็นในโรงงาน คุณต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน ซึ่งอ้างอิงตามข้อกฎหมายได้ดังนี้

“กิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องขออนุญาตประกอบกิจการและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย และความผาสุกของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายที่กำกับดูแล จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558  (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558)  รวมถึงประกาศต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย”

คลิกที่นี่ เพื่อดูขั้นตอนการขอจัดตั้งและการขออนุญาต

ติดตั้งห้องเย็นกับ Wall Tech ตอบโจทย์ความคุ้มค่าทั้งโรงงาน

“เลือกติดตั้งห้องเย็นกับผู้เชี่ยวชาญ ได้ห้องเย็นดีมีคุณภาพ หมดความกังวล ธุรกิจเดินหน้าไว มีชัยไปกว่าครึ่ง”

 • ช่วยทำให้โรงงานมีอุณหภูมิที่เย็นคงที่ ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย
 • สร้างไว สะดวกต่อการปรับปรุง ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณในการก่อสร้าง ให้คุณมีโรงงานพร้อมดำเนินธุรกิจได้ไวขึ้น
 • ลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากกันความร้อนได้ดี ยังกันไฟได้อีกด้วย

ตอบโจทย์ความคุ้มค่าให้กับเจ้าของโรงงาน ที่ต้องการสร้างโรงงานได้อีกมหาศาล หากคุณ ติดตั้งห้องเย็น กับ Wall Tech และเป็นเจ้าเดียวในตลาด ที่สามารถผลิตฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป คุณภาพสูงสุดในประเทศไทย ด้วยสินค้าที่มีชื่อเรียกว่า FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech รวมถึงการออกแบบ วางโครงสร้าง และเดินระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพให้คุณประหยัดต้นทุนได้อย่างชัดเจน

เพราะ Wall Tech คือผู้นำแห่งวงการผลิต ออกแบบ และติดตั้งฉนวนกันความร้อนอันดับ 1 ครองใจลูกค้ามายาวนานกว่า 30 ปี เราพร้อมการันตีทั้งด้านคุณภาพและบริการติดตั้งห้องเย็นครบวงจรที่จะช่วยให้การลงทุนธุรกิจของคุณคุ้มค่าและยั่งยืนในระยะยาว พร้อมพาให้โรงงานของคุณได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP

วางรากฐานธุรกิจที่ยั่งยืนของคุณตั้งแต่วันนี้! เลือกใช้บริการกับกับ Wall Tech เรามอบความคุ้มค่าให้กับคุณได้มากที่สุด คลิกที่นี่ เพื่อสร้างห้องเย็นกับ Wall Tech เลย หรือติดต่อ Wall Tech ได้เลยที่ทุกช่องทางด้านล่าง

   • ติดต่อ 083-540-7834, 081-668-6086

   • ส่วนสำนักงาน: 02-019-8000 Ext. 100 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.)

   • Fax: 02-019-8800

   • E-mail: csgroup@wtg.co.th

  Share

  ติดต่อเรา

  คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

  ช่วยให้เรารู้
  คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?