โรงเรือนระบบปิด

รู้ก่อนลงทุน ทำความรู้จักกับโรงเรือนระบบปิด

เพื่อผลผลิตที่ได้มาตรฐาน

สภาพอากาศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างมาก และหากเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์และสร้างความเสียหายให้ผลผลิตได้ ปัจจุบันจึงนิยมใช้โรงเรือนระบบปิดเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด เพื่อควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์ หรือผลผลิตจากสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ

โรงเรือนระบบปิดคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

โรงเรือนระบบปิด คือ โรงเรือนที่สามารถรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้ และช่วยลดอุณหภูมิภายในโดยมีการติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อน ช่วยกันความร้อนจากภายนอก และรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ และใช้หลักการระบายความร้อนด้วยการระเหยน้ำ และใช้พัดลมช่วยถ่ายเทอากาศ โดยใช้หลักการพ่นน้ำผ่านทางแผ่นรังผึ้งที่ติดตั้งไว้จนเปียกชุ่ม  จากนั้นพัดลมจะดูดอากาศจากภายนอกผ่านแผ่นรังผึ้งอีกด้านช่วยให้อุณหภูมิภายในลดลงได้ เพื่อให้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด

ข้อดีและข้อควรคำนึงของโรงเรือนระบบปิด

ข้อดี

  1. อากาศภายในหมุนเวียนได้ดีขึ้น ได้รับอากาศบริสุทธิ์ภายนอกมากขึ้น
  2. ช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่ให้ร้อนจนเกินไป รักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่
  3. ช่วยลดความเครียดของสัตว์ที่เกิดจากความร้อนได้
  4. สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่างในโรงเรือนได้
  5. ช่วยป้องกันโรคติดต่อจากภายนอกได้ 
  6. ใช้พัดลมน้อยกว่าโรงเรือนแบบเปิด ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น

ข้อควรคำนึง

  1. การควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัยต่าง ฯ หลายชนิด เช่น ความชื้นภายนอกและภายในโรงเรือน จำนวนพัดลม 
  2. ควรติดตั้งแผ่นฉนวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อน และรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่ 
  3. ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ในจำนวนที่หนาแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ได้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน และเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

อากาศนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำโรงเรือนระบบปิดอย่างมาก หากมีการควบคุมอากาศไม่ดี เกิดความร้อนมากเกินไปจึงอาจส่งผลต่อสัตว์ ทำให้สัตว์ตาย หรือได้ผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน การควบคุมอากาศภายในโรงเรือนจึงสำคัญมาก นอกจากการเลือกใช้ระบบที่ช่วยระบายความร้อนแล้ว ต้องมีการเลือกติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนจากภายนอกด้วย

แผ่นฉนวนกันความร้อน PIR FIWall i370 จาก Wall Tech มีคุณสมบัติเด่นในด้านการป้องกันความร้อน ทนไฟ ไม่ลามไฟ มีมาตรฐานการกันไฟระดับโลก สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในได้อย่างดี พร้อมปกป้องความร้อนจากภายนอก ช่วยให้พัดลม หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรือนไม่ต้องทำงานหนัก ช่วยให้ควบคุมอากาศ อุณหภูมิภายในโรงเรือนได้ ทำให้สัตว์ที่เลี้ยงไว้ ได้รับการดูแลที่ดี ส่งผลต่อคุณภาพของเนื้อสัตว์ หรือผลผลิตจากสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไม่ติดขัด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?