4 อุตสาหกรรมอาหารที่ควรลงทุนกับผนังฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech

4 อุตสาหกรรมอาหารที่ควรลงทุนกับ
ผนังฉนวนกันความร้อน จาก Wall Tech

อุตสาหกรรมอาหาร หรือกลุ่มธุรกิจอาหาร แรกเริ่มในการสร้างนั้นควรเลือกวัสดุในการสร้างโรงงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพราะธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารมักจะต้องมีการรักษาอุณหภูมิ ต้องมีการกักเก็บอุณหภูมิเพื่อรักษาวัตถุดิบไว้ให้คงความสดใหม่เสมอ เช่น การสร้างห้องเย็น ห้องคลีนรูม ควรมีการเลือกใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนเพื่อให้ห้องนั้นสามารถกันความร้อน และกักเก็บอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ควรลงทุนกับแผ่นฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech มีดังนี้

4 อุตสาหกรรมอาหารที่ควรลงทุนกับผนังฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech

4 อุตสาหกรรมอาหาร ที่ควรลงทุนกับแผ่นผนังฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech

1. อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารแปรรูปนั้น เช่น อาหารแปรรูปจำพวกไส้กรอก อาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว ล้วนต้องมีการใช้วัตถุที่สดใหม่ และต้องคงความสดใหม่ของวัตถุดิบเอาไว้จนกว่าจะถึงกระบวนการแปรรูป ทำให้ต้องมีห้องเย็น เอาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิ และต้องรักษาความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน ทำให้ต้องมีการใช้แผ่นผนังฉนวนกันไฟจาก Wall Tech ที่สามารถช่วยกักเก็บรักษาอุณหภูมิได้อย่างดี สามารถกันความร้อน กันไฟ ได้อย่างดี

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

2. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มก็ต้องมีการกักเก็บวัตถุดิบที่ต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อคงความสดและความสมบูรณ์ของวัตถุดิบเอาไว้ หรือเครื่องดื่มบางชนิดก็ต้องมีการให้ความเย็นและกักเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมเอาไว้อยู่ตลอด จนถึงขั้นตอนการส่งออกสินค้า เช่น เครื่องดื่มจำพวกนม จึงมีการสร้างห้องเย็น คลังเก็บสินค้าที่มีความเย็นอยู่พอสมควร จึงควรเลือกใช้แผ่นผนังฉนวนกันไฟจาก Wall Tech เพื่อช่วยรักษาและคงอุณหภูมิความเย็นเอาไว้

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

3. อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง ก็ต้องมีการกักเก็บวัตถุดิบอาหารที่ต้องอยู่ในจุดที่อุณหภูมิต่ำมากๆ เพราะอาหารแช่แข็งคือการ Freeze ความสดใหม่ และคุณค่าของอาหารให้คงเดิม จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่กักเก็บวัตถุดิบที่เป็นอาหารแช่แข็งอย่างมาก การใช้แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนในการสร้างห้องเย็น หรือคลังเก็บสินค้าเป็นอีกตัวช่วยให้รักษาและกักเก็บอุณหภูมิความเย็นเอาไว้ได้อย่างดี

อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

4. ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร

ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร มักจะต้องมีการกระจายสินค้าให้กับร้านสาขาแฟรนไชส์ต่าง ๆ ทำให้ต้องมีศูนย์กลางที่ใช้เก็บวัตถุดิบเกี่ยวกับอาหารด้วย เช่น ห้องเย็น คลังสินค้า ที่มีการคงอุณหภูมิความเย็นตามที่ต้องการเพื่อรักษาความสดใหม่ให้กับวัตถุดิบสำหรับนำไปทำอาหาร คลังสินค้า ห้องเย็น มักต้องมีการใช้แผ่นผนังฉนวนกันความร้อนในการสร้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาอุณหภูมิได้อย่างดี ก่อนจะส่งไปยังร้านแฟรนไชส์สาขาต่าง ๆ

อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

อุตสาหกรรมอาหารกับเคล็ดลับคงความสดใหม่ของวัตถุดิบ

อุตสาหกรรมอาหาร หรือกลุ่มธุรกิจอาหาร มักมีส่วนประกอบที่สำคัญคือวัตถุดิบและความสดใหม่ของอาหาร ซึ่งหากวัตถุดิบเกิดการเสียหาย เน่าเสีย ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก จึงต้องมีการเลือกใช้คลังสินค้า ห้องคลีนรูม ห้องเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิกักเก็บความเย็นเอาไว้เพื่อคงสภาพของวัตถุดิบเอาไว้ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้วัสดุแผ่นฉนวนกันความร้อนจาก Wall Tech ในการสร้างห้องเย็น หรือห้องเย็นสำเร็จรูป เพื่อป้องกันความร้อน รักษาความเย็น อุณหภูมิภายในตามต้องการเพื่อให้วัตถุดิบยังคงอยู่สภาพเดิม สดใหม่อยู่เสมอ แผ่นผนังฉนวนกันไฟ PIR FIWall i370 จาก Wall Tech เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความเย็น ความชื้นได้อย่างดี และยังมีความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากสามารถกันไฟ ไร้ควัน ได้รับการรองรับมาตรฐานกันไฟระดับโลกอย่าง FM Approvals จึงทำให้มั่นใจในแผ่นผนังฉนวนกันไฟ PIR FIWall i370 จาก Wall Tech ได้แน่นอน

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?