clean-room

Clean Room คืออะไร?
รวมสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสร้าง Clean Room ในโรงงาน

clean-room

Clean Room คลีนรูม หรือที่มักเรียกกันว่า “ห้องปลอดเชื้อ” หรือ ห้องสะอาด เป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ฝุ่นละออง ความชื้น และความดัน ไม่ให้เกินระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ จบปัญหาเรื่องสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ที่ช่วยให้กระบวนผลิตหรือการทำงานของธุรกิจและโรงงานให้เป็นไปได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือของลูกค้า

ซึ่งการสร้างคลีนรูมสักห้องนั้นมีรายละเอียดมากมาย ก่อนจะสร้างให้มีคุณภาพในระยะยาว จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่คุณควรรู้ วันนี้ Wall Tech จะมาบอกให้กับคุณ

Clean Room คืออะไร?

Clean Room คือห้องที่ออกแบบมาเพื่อลดการปนเปื้อนและรักษามาตรฐานความสะอาดระดับสูง ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแขนง เช่น เวชภัณฑ์, เทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์

Clean Room

ลักษณะของห้อง

คุณสมบัติภายในห้องต้องสามารถควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ไม่ให้เกินตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยควบคุมด้านอื่น ๆ เช่น

 • ความเร็วของลม
 • อุณหภูมิ
 • แรงดัน
 • ระดับความชื้นสัมพันธ์
 • การระบายอากาศ

ประเภทของ Clean Room

แบ่งระบบตามการไหลเวียนของอากาศภายในห้อง

แบบ Conventional

ห้องปลอดเชื้อที่ไม่มี Pattern ระบบทิศทางการไหลของอากาศ หรือเรียกได้ว่าเป็นระบบปรับอากาศทั่วไป แต่จะมีการเพิ่ม Air Change หรือจำนวนครั้งการไหลเวียนเปลี่ยนอากาศมากกว่าผ่านตัวกรอง HEPA Filter เพื่อกรองเอาอนุภาค สิ่งสกปรกให้อยู่ในระดับตามที่ต้องการ

ห้องคลีนรูมประเภทนี้มีมาตรฐานอยู่ที่ Class 1,000-10,000 และสามารถติดตั้ง Laminar Flow Hood Class 100 หากคุณต้องการเพิ่มความสามารถการกรองอากาศที่ละเอียดยิ่งกว่าเดิม

แบบ Horizontal Larminar

ห้องที่มีแรงลมความเร็วคงที่ในแนวราบไหลผ่านตัวกรองไหลผ่านตัวกรอง HEPA Filter ที่ติดตั้งเต็มพื้นที่บริเวณผนังห้องด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นเพดาน จากนั้นจ่ายลมเข้าไปสู่ในห้องคลีนรูมซึ่งลมนั้นจะถูกดูดกลับไปเพดานฝั่งตรงข้ามกับผนังจ่ายลม กลับไปตัวกรอง HEPA Filter ซึ่งใช้ระบบปรับอากาศแบบนี้วนเวียนไปเรื่อย ๆ

คลีนรูมประเภทนี้มีมาตรฐานอยู่ที่ Class 100 นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียด เช่น อิเลคโทรนิคส์ ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา เภสัชกรรม เป็นต้น

แบบ Vertical Laminar Flow

ห้องที่ติดตั้งตัวกรอง HEPA บนเพดาน พร้อมกับปล่อยแรงลมความเร็วคงที่แนวดิ่งลงมาห้องคลีนรูม ซึ่งลมเหล่านี้จะถูกดูดเข้าตะแกรงหรือรูกลับไปส่วนของพัดลม และเข้ากระบวนการกรองอากาศผ่านตัวกรอง HEPA วนต่อไปเรื่อย ๆ

คลีนรูมประเภทนี้มีมาตรฐานอยู่ที่ Class 100 มักจะติดตั้งอยู่ภายในสถานสุขภาพและโรงพยาบาลเพื่อป้องกันอากาศที่ปนเปื้อนภายในอาคาร รวมถึงโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือแพทย์

Clean Room ที่แบ่งตามการใช้งาน

ห้องคลีนรูมแต่ละอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องนำไปใช้งานอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทการใช้งานดังนี้

Industrial Clean Room

ห้องปลอดเชื้ออุตสาหกรรมที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในด้านการผลิตและการวิจัย ป้องกันการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์หรือการทดลองที่อนุภาค, จุลินทรีย์ ฯลฯ ที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งห้องประเภทนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ Microchip เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ) อุตสาหกรรมการผลิตสี ฟิล์มและสารเคมีต่าง ๆ

Biological Room ประเภทห้องวิจัยชีววิทยา

อ้างอิงจาก Cleanroom Industries สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านคลีนรูม คลีนรูมประเภทนี้ใช้สำหรับผลิตและการวิจัยด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการควบคุมมลพิษ ปริมาณเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นละออง จุลินทรีย์ในอากาศ อนุภาคละออง และไอระเหยของสารเคมี

ห้องคลีนรูมประเภทนี้จะใช้มาตรฐานเกรดความสะอาดระดับ ISO9 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของมาตรฐานห้องคลีนรูม โดยจะมีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอน 35,200,000 อนุภาคหรือน้อยกว่า อนุภาคขนาด 1 ไมครอนจำนวน 8,320,000 อนุภาคหรือน้อยกว่าและอนุภาคขนาด 5 ไมครอนจำนวน 293,000 อนุภาคหรือน้อยกว่า ซึ่งถึงแม้ว่า ISO9 จะเป็นมาตรฐานที่ต่ำที่สุด แต่ก็ยังนับว่าสะอาดกว่าห้องธรรมดาทั่วไป ควบคุมอนุภาคได้อย่างรัดกุม

Biohazard Room ประเภทห้องสารอันตราย

ห้องปลอดเชื้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อ “ป้องกันการแพร่กระจาย” ของสารปนเปื้อนทางชีวภาพที่อันตรายแก่พนักงานและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งถ้าเทียบกับห้องประเภทปกติจะสามารถควบคุมได้เพียงแค่ฝุ่นละออง จุลินทรีย์ในอากาศเท่านั้น

ภายในห้องประเภทนี้มีคุณสมบัติอยู่ภายในหลายประการ อย่างเช่น ระบบกรองอากาศเฉพาะ, ชุดป้องกันพิเศษ, และขั้นตอนการเข้า-ออกห้องที่เข้มงวด นอกจากนั้นภายในยังสามารถแบ่งระดับตามความรุนแรงของสารชีวภาพอันตรายที่เก็บรักษาเอาไว้ เช่น ห้องสะอาดปลอดเชื้อระดับ 1 ใช้สำหรับจัดการสารที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เชื้อแบคทีเรีย E. coli ในขณะที่คลีนรูมปลอดเชื้อระดับ 4 ใช้สำหรับสารอันตรายที่สุด เช่น เชื้อไวรัสอีโบลา เป็นต้น

Clean Room Class แบ่งออกเป็นกี่ Class?

คลีนรูมคลาส 10

ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO5) นับว่าเป็น “มาตรฐานห้องคลีนรูมที่สะอาดที่สุด” ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในขั้นตอนการผลิตที่ไม่ต้องการให้มีอนุภาค ฝุ่นอย่างเด็ดขาด เช่น ชิพคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือทางการแพทย์

คลีนรูมคลาส 1,000

ห้องปลอดเชื้อที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO6) เป็นห้องที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตยาและการปรุงอาหาร

คลีนรูมคลาส 10,000

ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต (มาตรฐาน ISO7) เป็นห้องที่ใช้ในขั้นตอนการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า, แพคเกจจิ้งและงานวิจัยภายในห้องแลปต่าง ๆ

Wall Tech รับติดตั้งห้อง Clean Room ดูแลโดยทีมวิศวกรมืออาชีพและทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 30 ปี

Wall Tech ขอเป็นตัวแทนดูแลทุกขั้นตอนการติดตั้งคลีนรูม มาตรฐาน “อันดับ 1” ของประเทศไทยให้กับคุณ การันตีคุณภาพการครองตลาด Market Share แผ่นผนังฉนวนกันความร้อน  มาต่อเนื่องยาวนานถึง 30 ปี ผ่านการติดตั้งมาแล้วทั่วประเทศไทย

คลีนรูม

โดยความลับของความปลอดภัยของ Wall Tech คือ ผนังฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป FIWall i370 PIR แท้ๆ by Wall Tech กันไฟ ไร้ควัน ผ่านการพิสูจน์คุณภาพโดย FM Approvals พร้อมความ “เหนือระดับ” ยิ่งกว่าใคร ๆ สำหรับใช้ทำห้องคลีนรูม

 • ผลิตและติดตั้งเร็วกว่าท้องตลาดทั่วไป
 • เป็นผนังฉนวน Food Grade รองรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ไม่ก่อให้เกิดฝุ่น ไม่สะสมความชื้น ด้านสีของแผ่นฉนวนเป็นแบบ Anti-Bacterial ไม่สะสมเชื้อโรค
 • สะอาด Hygienic รองรับ GMP และ PIC/S
 • รักษาอุณหภูมิได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับโรงงาน
 • ระบบแผ่นผนังฉนวน ประตูและหน้าต่างแบบ Fully Flush Surface System พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ ไม่กักเก็บฝุ่น
 • ค่าความเป็นฉนวนกันไฟ (Index) มากที่สุดที่ 370
 • ผ่านการทดสอบการกันไฟมาตรฐาน BS-476 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบล็อกแผ่นฉนวนที่ทรงพลังด้วย ZIP-LOCK System ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกันไฟโดยเฉพาะ

เริ่มติดตั้ง Clean Room มาตรฐานเหนือชั้นกับ Wall Tech เพียงคลิกที่นี่ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์: 083-540-7834 สำรอง: 081-668-6086 (จ.-ศ. เวลา 8.00 น. – 17.00 น.) เริ่มวางรากฐานที่ยังยืนของโรงงานและธุรกิจของคุณได้แล้วตั้งแต่วันนี้กับ Wall Tech ผู้นำด้านการผลิต ออกแบบ และติดตั้งผนังฉนวนกันความร้อนอันดับ 1 ของประเทศไทย

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?