ข่าวสารความรู้

ข่าวสารความรู้

      For customers, to achieve the USDS standard, walls should easily clean and lack of bacteria. Where there are dirty stains, there are bacteria; bacteria love to eat the dirt stains. Please note that bacteria do not eat steel but stain. To avoid the accumulation of bacteria on the wall, Wall Tech has manufactured the sandwich panels which consisted of anti-bacterial steel as an outer surface. There are two types of anti-bacterial steel; (1) PPGI steel with anti-bacterial color coating and (2) Silicon Modified Polyester (SMP) coating steel. They are on shelf at Wall Tech now, just contact our sales and let us know your need; then we will give you exactly what you wanted, quickly. 

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?