ห้องเย็นสำเร็จรูป VS ห้องเย็นแบบฝัง แบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณที่สุด

ห้องเย็นสำเร็จรูป VS ห้องเย็นแบบฝัง
แบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณที่สุด

ห้องเย็นสำเร็จรูป VS ห้องเย็นแบบฝัง ห้องเย็น แบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณที่สุด

ห้องเย็นสำเร็จรูป กับ ห้องเย็น แบบฝัง ‘การเลือกให้ตอบโจทย์กับธุรกิจ ควรเลือกแบบไหน?’ เพราะห้องเย็นทั้ง 2 แบบนี้มีข้อจำกัดที่แตกต่างในการใช้งานเป็นคลังสินค้าห้องเย็น ห้องเย็นรับฝากสินค้า ฯลฯ บทความนี้ Wall Tech จะมาบอกถึงความแตกต่างของห้องเย็นสำเร็จรูป และห้องเย็น แบบฝัง พร้อมสรุปว่าห้องเย็นแบบไหนคุณควรเลือกนำไปใช้กับธุรกิจของคุณมากที่สุด

ห้องเย็นสำเร็จรูป คืออะไร

ห้องเย็นสำเร็จรูป (Modular Cold Room) เป็นห้องเย็นขนาดเล็กที่ติดตั้งห้องเย็นมาให้แล้วเสร็จจากโรงงาน ลักษณะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์ เคลื่อนย้ายง่าย ราคาถูกกว่าห้องเย็นแบบฝังสำหรับอุตสาหกรรม เก็บของได้เฉลี่ย 4-6 ตัน (ขึ้นอยู่กับสินค้า) อุณหภูมิ 0 ถึง -18 องศาเซลเซียส ใช้จัดเก็บรักษาสินค้าเน่าเสียง่าย หรือสินค้าแช่แข็ง เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ของหวาน

ห้องเย็นสำเร็จรูป คลังสินค้าห้องเย็น Modular Cold Room ผนังห้องเย็น

ห้องเย็น แบบฝัง คืออะไร

ห้องเย็น แบบฝัง(Cold Room) หรือห้องเย็นโรงงาน เป็นห้องเย็นที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนย้ายไม่ได้ ต้องติดตั้งห้องเย็นฝังเข้ากับพื้นที่อาคาร การใช้งานคล้ายคลึงกับห้องเย็นสำเร็จรูป มีข้อดีคือด้านความจุจะมากกว่าห้องเย็นสำเร็จรูปหลายเท่า เป็นห้องเย็นสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รู้จักกับห้องเย็นแล้ว ต้องรู้จักกับระบบทำความเย็นด้วย คลิกที่นี่เพื่ออ่านเลย

ห้องเย็น แบบฝัง คลังสินค้าห้องเย็น Cold Room ผนังกันความร้อน ผนังห้องเย็น

ข้อแตกต่างของห้องเย็นสำเร็จรูป VS ห้องเย็น แบบฝัง

ห้องเย็นสำเร็จรูปและห้องเย็น แบบฝัง มีความแตกต่างดังนี้

1. การประกอบ ติดตั้งห้องเย็น

ห้องเย็นสำเร็จรูป มีขนาดตายตัว เลือกซื้อได้รวดเร็ว การติดตั้งห้องเย็นเพียงจัดวางบนพื้นที่ ต่อระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานได้ทันที ในขณะที่ ห้องเย็น แบบฝัง สามารถปรับแต่ง ติดตั้งห้องเย็นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ยืดหยุ่นตามต้องการ แต่ก็แลกมากับการต้องใช้เวลาติดตั้งแผ่นผนังห้องเย็นเข้ากับโครงสร้างอาคาร ติดตั้งระบบทำความเย็น ฯลฯ ที่มากขึ้น

ผนังกันความร้อน ผนังห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป ติดตั้งห้องเย็น

ทั้งนี้ ห้องเย็นสำเร็จรูปและห้องเย็น แบบฝัง จำเป็นต้องติดตั้งผนังห้องเย็น หรือ แผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่กันความเย็นได้ขั้นต่ำ -18 องศา ซึ่งประเภทที่แนะนำให้ใช้คือ PIR Panel ที่สามารถกักเก็บอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -60 ถึง 100 องศาเซลเซียส เพื่อใช้เก็บอาหารสด หรือแช่แข็งให้สดใหม่ คุณภาพดีอยู่เสมอ

2. ความจุ

ห้องเย็นสำเร็จรูปเก็บของได้เฉลี่ย 4-6 ตัน (ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเย็นสำเร็จรูปที่ลงทุน) ในขณะที่ ห้องเย็น แบบฝังสามารถเก็บของได้ 2-100 ตัน

3. งบประมาณการก่อสร้าง

ห้องเย็นสำเร็จรูป ราคาจะถูกกว่า ด้วยขนาดที่เล็กและการขนส่งที่สะดวก สามารถติดตั้งและใช้ได้ทันที ในขณะที่ ห้องเย็น แบบฝัง จะมีราคาที่สูงกว่า อาจต้องขนส่งวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์การติดตั้งเพิ่มเติมหลายรอบ

4. การดูแลรักษา

ห้องเย็นสำเร็จรูปทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีขนาดเล็ก ในขณะที่ห้องเย็น แบบฝังอาจต้องใช้เวลาทำความสะอาดมากกว่า ใช้บุคลากรดูแลมากกว่า

ห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็น แบบฝัง เลือกแบบไหน ตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด

หากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก

ควรติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป หากคุณคือธุรกิจ Start-ups หรือ SME ขนาดเล็ก ด้วยการที่สามารถสั่งติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูปเพื่อเริ่มธุรกิจได้ทันที เพราะธุรกิจขนาดนี้อาจมีออเดอร์ไม่เยอะ ไม่จำเป็นต้องเลือกห้องเย็นที่มีการจุมากกว่า 10 ตัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยับงบลงทุนอีกด้วย

ห้องเย็นสำเร็จรูป คลังสินค้าห้องเย็น Modular Cold Room ธุรกิจห้องเย็น

หากเป็นธุรกิจขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่

ควรติดตั้งห้องเย็นแบบฝัง หากคุณคือธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ เพราะธุรกิจเหล่านี้ต้องเก็บรักษาสินค้าปริมาณ 2-100 ตันหรือมากกว่า และบางออเดอร์อาจต้องการระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานกว่า คุณภาพการเก็บรักษาต้องดีกว่า รวมถึงภายในห้องต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่รัดกุม เน้นคุณภาพที่ต้องควบคุมได้ 100% เสมอ

ด้วยข้อดีที่กล่าวมา ทำให้ห้องเย็นแบบฝังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจทุกขนาด มีความคุ้มค่ามากกว่าห้องเย็นสำเร็จรูปในระยะยาว เช่น

  1. ประหยัดการใช้พลังงานกว่าในกรณีต้องเก็บรักษาสินค้ามากกว่า 10 ตัน เพราะถ้าเก็บในห้องเย็นสำเร็จรูปอาจต้องใช้ถึง 4-5 ห้อง เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน
  2. จัดเก็บสินค้าได้หลากหลายและมีความสดใหม่กว่า เพราะรองรับอุณหภูมิได้ต่ำกว่า
  3. ออกแบบห้องได้ตามต้องการของลูกค้า
ห้องเย็น Cold Room ผนังห้องเย็น ธุรกิจห้องเย็นติดตั้งผนังกันความร้อน

ไม่ว่าจะสร้างห้องเย็นสำเร็จรูปหรือห้องเย็นแบบฝัง ก็ต้องอาศัย ‘แผ่นฉนวนกันความร้อน’ คุณภาพดี

แม้ว่าห้องเย็นทั้ง 2 แบบจะมีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์การใช้งานที่เหมือนกันคือ ‘การกักเก็บความเย็นให้มีประสิทธิภาพ’ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือการเลือกแผ่นฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ ช่วยเก็บรักษาสินค้าได้นานและมีความสดใหม่เสมอ ถ้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ก็จะดีต่อธุรกิจห้องเย็นของคุณ ไม่ว่าจะทั้งห้องเย็นสำเร็จรูป หรือห้องเย็นแบบฝัง สำหรับอุตสาหกรรมก็ตาม

ผนังกันความร้อน ผนังห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป ติดตั้งห้องเย็น ผนัง ISOWALL PIR Panel

ผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นแบบฝัง ต้องเลือก FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech

FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech คือผนังห้องเย็นที่ใช้สร้างห้องเย็นให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติและข้อดีที่เหมาะสมกับธุรกิจห้องเย็นทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทั้งห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นแบบฝัง ดังนี้

  • รักษาอุณหภูมิห้องเย็นได้ตั้งแต่ -60 ถึง 100 องศาเซลเซียส ด้วยค่าการนำความร้อน k-Value ต่ำ เพียง 021 W/mK ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในห้องเย็นสำเร็จรูปและห้องเย็นแบบฝังสำหรับอุตสาหกรรม
  • ไร้ช่องว่าง รูรั่วให้อุณหภูมิรั่วไหล กับระบบล็อคแผ่นฉนวน ZIP-LOCK System ใช้เหล็กยาว 9 ซม. รูปทรงตัว Z ติดตั้งได้แบบฉนวนชนฉนวน ไม่มีช่องว่าง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นแบบฝังได้อีกขั้น
  • ช่วยลดต้นทุนค่าไฟ ช่วยให้เครื่องทำความเย็นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ตรงตามอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้
  • ค่าการดูดซับความชื้นต่ำ (Low Water Absorption) ลดการควบแน่นหรือน้ำซึมเข้าฉนวนได้ดีเยี่ยม อายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี
  • ลดความเสี่ยงปัญหาด้านอัคคีภัย FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สร้างห้องเย็นทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมงหากเกิดเหตุไฟไหม้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการกันไฟจากสถาบันชั้นนำอย่างจุฬาลงกรณ์ British Standards BS476 Part 20 & 22 รวมถึงมาตรฐาน FM Approvals Class: 4880, 4881;
  • แผ่นฉนวนห้องเย็นแข็งแรง ทนทานสูง FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech รับแรงกดทับและน้ำหนักของอาคารได้มากกว่าผนังห้องเย็นรุ่นทั่วไปตามท้องตลาด ด้วยการทนแรงกดทับ (Compressive Strength) ได้ถึง 4.26 กก./ลบ.ซม. (เทียบกับ EPS ที่ได้แค่ 0.91 กก./ลบ.ซม.)
ผนังกันความร้อน ผนังห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป ติดตั้งห้องเย็น ผนัง ISOWALL PIR Panel

ติดต่อ สั่งซื้อ FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech สร้างห้องเย็นสำเร็จรูป ติดตั้งห้องเย็นแบบฝัง

FIWall i370 PIR แท้ ๆ by Wall Tech ผนังห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องเย็นโรงงาน Market Share อันดับ 1 ของไทย พร้อมแล้วที่จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณสู่ระดับสากล ต้องการสอบถามรายละเอียด ราคา ติดตั้งห้องเย็น ติดต่อ Wall Tech เลยตอนนี้

Wall Tech ผลิตผนังกันความร้อน ISOWALL PIR Panel ติดตั้งห้องเย็น ผนังห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป
Wall Tech ให้บริการติดตั้งห้องเย็น ประตูห้องเย็นสำเร็จรูป ห้องฟรีส ไลน์ผลิต คลังสินค้า บริการก่อสร้างอุตสาหกรรมคุณภาพสูงรองรับ GMP และ HACCP ดังต่อไปนี้

Wall Tech พร้อมให้บริการด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ในแวดวงอุตสาหกรรมห้องเย็นและแผ่นฉนวนสำเร็จรูป
Insulated Panel

Share

ติดต่อเรา

คำแนะนำติชมของท่านเป็นประโยชน์ต่อเราในการพัฒนา ปรับปรุง สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับจากทุกท่านที่มาเยี่ยมชมสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ของเรา

ช่วยให้เรารู้
คุณต้องการติดต่อเรื่องใด ?